Waar kan ik terecht met vragen over financiële steun?

Mijn partner heeft kanker. Het is ons niet duidelijk of hij recht heeft op financiële steun en zo ja welke. Bij wie kunnen we terecht met onze vragen daarover?

We horen die vraag heel vaak aan de Kankerlijn: er is in ons land een goede sociale zekerheid voor wie ziek wordt, maar het is niet altijd eenvoudig om daar zelf uw weg in te vinden. Iedereen is in België verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Daardoor hebt u als kankerpatiënt recht op allerlei tussenkomsten voor medische kosten. De meeste daarvan worden automatisch uitgekeerd.

Daarnaast hebben mensen met kanker vaak recht op bijkomende tegemoetkomingen. Het vraagt veel tijd en inspanning om uit te vissen over welke tegemoetkoming(en) het in jullie situatie precies gaat en hoe jullie die kunnen verkrijgen. Daarom adviseren we jullie om jullie te laten helpen door de sociale dienst van jullie ziekenfonds, van het ziekenhuis waar uw partner behandeld wordt of van jullie plaatselijke OCMW. Een sociaal werker kan helpen uitzoeken voor welke tussenkomsten en tegemoetkomtingen uw partner mogelijk in aanmerking komt.

Wilt u zelf al even kijken op welke tegemoetkomingen uw partner misschien recht heeft? Bekijk ons volledig overzicht over sociale voorzieningen. U vindt daar ook meer informatie over speciale voorzieningen voor mensen met kanker zoals inloophuizen, zorghuizen, aangepaste vakanties, revalidatie, dagopvang en kortverblijf …

Met vragen over financiële hulp en andere sociale voorzieningen kunt u ook terecht bij de Kankerlijn.