Elastische kousen, kinesitherapie, behandeling in een multidisciplinair centrum ...: welke tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgt u bij lymfoedeem? 

Elastische armkousen en handschoenen bij lymfoedeem

Bij lymfoedeem in de arm na een kankerbehandeling worden therapeutische elastische armkousen en handschoenen (ook compressiekousen / compressiehandschoenen genoemd) terugbetaald als ze voorgeschreven zijn door een arts-specialist en afgeleverd worden door een erkend bandagist. Dienen ze op maat gemaakt te worden, dan hebt u ook de goedkeuring nodig van een adviserend arts van het ziekenfonds. Bezorg in dat geval het medisch voorschrift en het verslag van de bandagist aan de adviserend arts. 

Het aantal vergoedbare armkousen en handschoenen per jaar is o.a. afhankelijk van het type kous. Vraag hierover uitleg aan uw bandagist of uw ziekenfonds. Ook voor een hernieuwing hebt u een voorschrift van een arts-specialist nodig. 

Als uw bandagist geconventioneerd is, worden de armkousen en handschoenen volledig terugbetaald. Als uw bandagist niet geconventioneerd is, kan hij een supplement vragen en ligt de terugbetaling lager. Of uw bandagist geconventioneerd is, kunt u navragen bij uw ziekenfonds of u kunt hier zelf opzoeken of uw zorgverlener al dan niet geconventioneerd is.

Elastische beenkousen bij lymfoedeem

Therapeutische elastische beenkousen (ook steunkousen of compressiekousen genoemd) worden na een kankerbehandeling terugbetaald bij 

  • lymfoedeem aan één been (unilateraal) of lymfoedeem aan twee benen (bilateraal) na verwijdering van de lymfeklieren in het bekken of ter hoogte van de lies/liezen; 
  • lymfoedeem na bestraling van de liesstreek. 

Uw ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van therapeutische elastische beenkousen als u een medisch voorschrift kunt voorleggen en de kousen afgeleverd worden door een erkend bandagist. Elastische beenkousen geven steun die overeenkomt met een bepaalde ‘compressieklasse’. Alleen kousen van compressieklasse III en IV worden terugbetaald. Bij patiënten jongeren dan 15 jaar worden ook kousen van klasse II terugbetaald. 

Bij lymfoedeem na een kankerbehandeling hebt u elke twaalf maanden recht op maximaal vier kousen per behandeld been. Ook voor een hernieuwing hebt u een voorschrift nodig. 

Als uw bandagist geconventioneerd is, worden de beenkousen volledig terugbetaald. Als uw bandagist niet geconventioneerd is, kan hij een supplement vragen en ligt de terugbetaling lager. Of uw bandagist geconventioneerd is, kunt u navragen bij uw ziekenfonds of u kunt hier zelf opzoeken of uw zorgverlener al dan niet geconventioneerd is

Kinesitherapie bij lymfoedeem

Bepaalde vormen van lymfoedeem vallen onder de functionele acute aandoeningen (zie tussenkomsten bij kinesitherapie) en geven recht op 60 postoperatieve kinebeurten in de twaalf maanden na de eerste behandeling bij de kinesist. Hiervoor hebt u een voorschrift van uw behandelend arts nodig. Indien u na deze periode toch (nog) een gezwollen arm of been zou hebben, kunt u een aanvraag indienen bij het ziekenfonds voor terugbetaling van max. 60 kinebeurten per kalenderjaar voor functionele chronische aandoeningen. Ook hiervoor hebt u een voorschrift van uw behandelend arts nodig. 

De meest ernstige vormen van lymfoedeem vallen onder de zware aandoeningen en geven recht op onbeperkt aantal kinebeurten, voor drie jaar (verlenging mogelijk via de adviserend arts). 

Noot: aan de terugbetaling van de behandeling van lymfoedeem zijn medische voorwaarden gekoppeld. Vraag hierover meer uitleg aan uw ziekenfonds of aan uw kinesist. 

Het RIZIV heeft lijsten met alle details van de honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten. Vraag uw ziekenfonds om toelichting.

Behandeling ernstig lymfoedeem in een multidisciplinair centrum

Personen met een erge vorm van lymfoedeem die veel zorg nodig hebben, kunnen in België terecht in een door de overheid erkend expertisecentrum voor een gespecialiseerde ‘conservatieve’ behandeling (= zonder operatie) van lymfoedeem

U moet naar het multidisciplinair centrum verwezen zijn door uw huisarts of door een arts-specialist die uw lymfoedeem behandelt. Indien u voldoet aan bepaalde voorwaarden, vergoedt het ziekenfonds alle kosten van de behandelingsdagen in het centrum (inclusief al het zwachtelmateriaal dat op deze dagen gebruikt wordt om uw lymfoedeem te verzorgen), behalve een beperkt persoonlijk aandeel (remgeld) per behandelingsdag en voor de prestaties van de artsen en de kinesitherapeuten. Er zijn enkele beperkingen aan de terugbetaling van uw behandeling. Meer informatie over de terugbetaling van de behandeling van ernstig lymfoedeem in een multidisciplinair centrum