Thuiszorg omvat een breed gamma van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening. De doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijv. na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen ...

Er is een ruim en divers aanbod aan voorzieningen die verschillende vormen van verzorging en hulp bij de mensen thuis aanbieden. Men biedt hulp bij het organiseren van de thuiszorg, de inrichting van de ziekenkamer met aangepast materiaal, ondersteuning van de patiënt en de mantelzorger(s), hulp bij het huishouden, verzorgende taken, verpleegkundige zorg, oppashulp en palliatieve hulp.

Wie kanker heeft, kan o.a. een beroep doen op deze diensten:

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Als u bijvoorbeeld na een ontslag uit het ziekenhuis of door een zware kankerbehandeling (nog) niet alle dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kunt uitvoeren.

Logistieke hulp

Voor schoonmaak of klusjes. Vind hier adressen van diensten voor logistieke hulp in uw regio.
   
Poets- en huishoudelijk werk kan ook tegen interessante tarieven gebeuren met dienstencheques (9 euro per uur in aankoop op 1 januari 2015, na belastingaangifte 6,90 euro/uur).

Oppashulp

  • Oppashulp door vrijwilligers overdag of ‘s nachts. U kunt bij zo’n dienst terecht als u wilt dat een vrijwilliger bij u thuis komt om u gezelschap te houden, veiligheid te bieden (doordat u niet alleen bent) en een aantal basiszorgen te verlenen. Het kan ook als aanvulling op de mantelzorgers, de hulp uit uw omgeving … U betaalt enkel een onkostenvergoeding. U vindt hier een erkende dienst voor oppashulp in uw provincie
  • Nachtzorg voor chronisch zieken of mensen in een palliatieve situatie in Antwerpen, Mechelen, Kempen, Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven

  • KidsoKee, oppas aan huis voor de kinderen van ouders die kanker hebben. KidsoKee wordt financieel ondersteund door Kom op tegen Kanker.

Thuishulp door helppers

Zoekt u hulp voor huishoudelijke taken? Via het onlineplatform Helpper vindt u hulpvaardige buurtbewoners die een centje willen bijverdienen. Elke helpper ondergaat een grondige screeningprocedure. Helppers hebben weinig beperkingen in het soort taken die ze mogen uitvoeren. U kunt een helpper wel niet inschakelen voor medische taken (vb. een spuitje geven). Daar moet u opgeleide professionals voor aanspreken. Veelgestelde vragen over Helpper

Thuisverpleging

Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging nodig hebben, bijvoorbeeld nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeluk of aandoening. Vind hier een erkende dienst voor thuisverpleging in uw regio.

Uitleendiensten voor hulpmiddelen

Krukken, bedverhogers, dekenboog, ruggensteunen, bedtafels, zelfoprichters, aerosoltoestellen, looprekken, serumdragers, urinealarmen, toiletstoelen, oefenfietsen, tilliften, hospitaalbedden, rolwagens … U kunt ze voor een kleine bijdrage kopen of huren bij een uitleendienst.

Verschillende organisaties (ziekenfondsen, Rode Kruis, Wit-Gele Kruis enz.) hebben een uitleendienst. U kunt de dichtstbijzijnde uitleendienst of thuiszorgwinkel opzoeken via de Sociale Kaart (geef in het linkerzoekveld als term 'uitleendienst' in en in het rechterzoekveld uw gemeente).

Wie helpt u hierbij?

Duidelijkheid brengen en bekijken wat er precies nodig is voor de zorg thuis kan een patiënt beter aan iemand anders overlaten. Vraag om hulp bij:

1. Het ziekenfonds, bij de dienst Maatschappelijk Werk

Het ziekenfonds heeft vaak één centraal contactnummer om thuiszorgondersteuning te organiseren.

De dienst Maatschappelijk Werk zoekt mee naar passende oplossingen in de thuiszorg en geeft informatie en advies op maat over sociale voorzieningen, thuiszorgdiensten, vrijstellingen en financiële tegemoetkomingen. 
De dienst biedt ondersteuning aan thuisverzorgde personen en hun mantelzorgers door het inschakelen van diensten en voorzieningen. Men zoekt naar een goed evenwicht tussen wat wenselijk en haalbaar is, men maakt problemen tussen zorgbehoevenden en hun omgeving bespreekbaar, men begeleidt het helpen aanvaarden van ziekte en verlies aan zelfstandigheid ...  Een georganiseerd zorgoverleg met de betrokken hulpverleners, betrokkene en zijn familie hoort tot de mogelijkheden. 

De dienst Maatschappelijk Werk is ook erkend om uw rechten op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming te onderzoeken en voor een eventuele inschrijving en hulpaanvraag als persoon met een erkende handicap.

2. Het regionaal dienstencentrum

In het Thuiszorgcentrum kunt u terecht met algemene vragen rond thuiszorg en de bestaande thuiszorgdiensten. Het biedt informatie en advies over hulpmiddelen, technologie en mogelijkheden tot woningaanpassing. Er is een ruim aanbod aan infosessies en cursussen voor thuiszorgpatiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen (bijv. thuiszorg, hulpmiddelen …).

3. Het Sociaal Huis of het OCMW

Alle mogelijke adressen uit de thuiszorg vindt u samen op de site van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.