Sociale voorzieningen: Algemene maatregelen

Een overzicht van algemene sociale voorzieningen voor kankerpatiënten.

De maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) biedt elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond volgens belastbaar inkomen).

Als de medische kosten het maximumbedrag overschrijden, betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. Patiënten hoeven hiervoor dus zelf niets te doen. Lees meer over de maximumfactuur.

Globaal medisch dossier

Wie bij zijn huisarts een ‘Globaal medisch dossier’ (GMD) aanvraagt, krijgt tot 30 % meer terugbetaald voor een raadpleging bij zijn huisarts. Lees meer over het Globaal medisch dossier.

Terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen

Dankzij de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging hebben alle patiënten (ook zelfstandigen) via hun ziekenfonds recht op een ruime terugbetaling van:

U betaalt meer bij niet- of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over hun tarieven. Zorgverleners die dat akkoord met de ziekenfondsen aanvaarden, respecteren de vastgelegde tarieven: dat zijn ‘geconventioneerde’ zorgverleners.

Wie het akkoord met de ziekenfondsen niet aanvaardt, bepaalt vrij zijn tarieven: dat zijn niet-geconventioneerde zorgverleners. Andere zorgverleners zijn gedeeltelijk geconventioneerd: ze rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.

Hou hier rekening mee. Niet-geconventioneerde artsen en andere zorgverleners bepalen vrij hun tarieven en kunnen bovenop het wettelijk bepaalde ereloon extra supplementen vragen. Supplementen worden nooit terugbetaald en verhogen dus sterk het bedrag dat u zelf dient te betalen. De zorg die u krijgt is van dezelfde kwaliteit, of uw zorgverlener nu geconventioneerd is of niet.

Zorgverleners zijn niet verplicht de akkoorden met de ziekenfondsen te aanvaarden. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en uithangen in hun wachtruimte of en wanneer ze geconventioneerd zijn. Maar laat u niet verrassen:

Specifieke tussenkomsten voor mensen met kanker

Statuut chronische aandoening

Sinds eind 2013 is er een nieuw ‘Statuut chronische aandoening’ voor wie:

  • hoge ziektekosten heeft. Dat betekent: gedurende acht opeenvolgende kwartalen in twee kalenderjaren minstens 300 euro per kwartaal, inclusief de bijdragen van het ziekenfonds. In tegenstelling tot de maximumfactuur gaat het hier om de volledige kosten, en niet enkel om het remgeld: zowel wat wordt terugbetaald door de ziekteverzekering als wat u als patiënt zelf betaalt, wordt meegerekend in deze ziektekosten. Opgelet: kosten waarvoor de ziekteverzekering niét tussenkomt, tellen ook niet mee in deze berekening.)
  • het zorgforfait krijgt
  • een zeldzame ziekte heeft en hoge ziektekosten

Het statuut chronische aandoening geeft automatisch recht op deze voordelen:

  • een verlaging met 100 euro van het remgeldplafond voor de maximumfactuur;
  • een verbod op ereloonsupplementen bij de meeste daghospitalisaties in een gemeenschappelijke kamer of een tweepersoonskamer

Het statuut chronisch zieke wordt in principe automatisch toegekend. Personen met een zeldzame ziekte (ook weesziekte genoemd) kunnen een medisch attest (waarin de behandelend arts aangeeft aan welke weesziekte u lijdt) indienen bij de adviserend arts van het ziekenfonds om het statuut voor vijf jaar (in plaats van twee jaar) toegekend te krijgen.