Radiotherapie bij nierkanker

Radiotherapie wordt bij nierkanker weinig gebruikt. Als het wordt toegepast, is het meestal om symptomen zoals pijn te bestrijden.

Radiotherapie is een behandeling met ioniserende stralen die kankercelgroei probeert te stoppen of vertragen. Bij nierkanker wordt uitwendige bestraling gegeven: de tumor wordt van buitenaf — door de huid — bestraald. De stralenbundel wordt gericht op de plaats van de pijnlijke uitzaaiing.

Bijwerkingen

De radiotherapeut-oncoloog zorgt ervoor dat de toegediende dosis en het bestralingsveld zodanig worden gekozen dat er zo weinig mogelijk schade wordt berokkend aan gezonde weefsels en organen. Toch heeft bestraling, afhankelijk van de dosis, ook invloed op de gezonde cellen in het bestraalde gebied. Daardoor kan bij uitwendige bestraling de huid rood en gevoelig worden op de bestraalde plek. Vermoeidheid is een andere vaak voorkomende bijwerking tijdens en de weken die volgen op de radiotherapie. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk. Bespreek ze met uw behandelend arts die u raad kan geven hoe u er het best mee omgaat.

Meer informatie