Waar kun je terecht voor vragen en klachten over verzekeringen?

Waar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt inwinnen over verzekeringen? Wat met klachten? Wie kan je bijstaan bij bemiddeling en juridische stappen?

Vragen en advies

Heb je een probleem met jouw verzekering? Aarzel niet en signaleer het aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Je kunt daar ook terecht voor een anoniem luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek.

Het Vlaams Patiëntenplatform doet net als Kom op tegen Kanker niet aan individuele bemiddeling.

Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26
Fax: 016 23 24 46
E-mail: info@vlaamspatientenplatform.be
Website: vlaamspatientenplatform.be

Klachten

Bij elk probleem is het belangrijk dat je eerst bemiddelt met de verzekeringsmaatschappij (via een tussenpersoon, een onafhankelijke makelaar bijv.), de dienst of afdeling die verantwoordelijk is voor het probleem dat je wilt aankaarten. Vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kun je zo vermijden dat iets escaleert of dat je er blijft mee zitten. Wanneer je echt niet tevreden bent, kun je een klacht indienen.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de verzekeraar

Vraag eerst om een duidelijke schriftelijke motivering of toelichting. Vaak is er een bepaalde onderhandelingsruimte die je kunt benutten. Vervolgens zijn er nog andere mogelijkheden.

Als je een klacht hebt over kosten die jouw hospitalisatieverzekering niet dekt wegens ziekte

Voor geschillen tussen patiënten en verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de hospitalisatieverzekering, is er een Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering opgericht. Een verzekeringscontract kan een uitsluiting in de dekking vastleggen voor de kosten die verbonden zijn aan een vooraf bestaande aandoening. Betwistingen over deze uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering. 

Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71, e-mail: bemiddelingscommissie@ombudsman.as, website Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering

Niet akkoord met een weigering of bijpremie bij schuldsaldoverzekering

Ga je in het kader van een schuldsaldoverzekering niet akkoord met een weigering wegens gezondheidsredenen of met een medische bijpremie die hoger is dan 75% van de basispremie? Dan kun je een onafhankelijke herbeoordeling van jouw dossier vragen bij het Opvolgingsbureau voor de Tarifering, tel.: 02 547 57 70, info@opvolgingsbureau.be

Andere klachten over verzekeringen

Ombudsman van de Verzekeringen, e-mail: info@ombudsman.as, tel.: 02 547 58 71

Klacht over discriminatie door jouw ziekte bij verzekeringen

Iedereen kan zich wenden tot Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, met een vraag, een klacht, een getuigenis of om het even welk feit dat betrekking heeft op de antidiscriminatiewetgeving. Hier kun je discriminatie melden.

Niet tevreden met het antwoord op je klacht?

Is de informatie op deze site niet bruikbaar? Of krijg je geen reactie van de instantie waarnaar we jou doorverwezen? Ben je niet tevreden met het antwoord op je klacht? Heb je het gevoel dat je met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Wij horen het graag. Laat het weten aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het staat met jouw probleem of klacht.

Via de Kankerlijn wil Kom op tegen Kanker onder andere problemen opsporen die niet opgelost geraken. Zien we dat een vergelijkbaar probleem meerdere keren terugkomt, dan bijten we ons hierin vast tot er een oplossing is. Jouw melding kan van cruciaal belang zijn, want met jouw ervaringen op zak kunnen wij voor structurele oplossingen pleiten. De Kankerlijn kan geen individuele problemen oplossen. Maar het kan wel zijn dat we nog contact met je opnemen om een beter zicht te krijgen op de evolutie van je klacht.

Bemiddeling en juridische stappen

Bemiddeling

Het is aangeraden om eerst breed advies in te winnen over een verzekeringsprobleem en eventueel een bemiddelaar te zoeken vóór je juridische stappen onderneemt. Vooral omdat een juridische procedure geld kost en vooral lang kan aanslepen: een beroepsprocedure via gerechtelijke weg duurt bijvoorbeeld algauw twee jaar.

Voor meer informatie over bemiddeling verwijzen we naar de Federale Bemiddelingscommissie.

Federale Bemiddelingscommissie
Wetstraat 34
1040 Brussel
Tel.: 02 224 99 01 (op weekdagen van 9 tot 17 uur)
Fax: 02 224 99 07
E-mail: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be
Website federale bemiddelingscommissie

Informeer even bij jouw tussenpersoon of jouw verzekeraar of deze bemiddelingsprocedure eventueel gedekt wordt door je verzekering voor rechtsbijstand (sommige familiale polissen dekken een dergelijke procedure).

In beroep gaan

Wil je toch in beroep gaan tegen de beslissing van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld omdat je niet akkoord gaat met haar weigering om de prestaties van een gesloten verzekering uit te betalen, dan kun je met een ‘verzoekschrift’ naar de rechtbank stappen. Voor je deze stap zet, moet je je goed informeren en zorgen dat je over goede argumenten beschikt. Een verzoekschrift is een brief die

  • ofwel neergelegd wordt op de griffie
  • ofwel aangetekend verstuurd wordt aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar je woont.

Afhankelijk van de aard van de aangevochten beslissing, kan dat de arbeidsrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg zijn.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 02/10/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op