Gebruik de bedenktijd om een verzekering te annuleren

Net als andere aankopen kun je ook een recent afgesloten verzekering annuleren of opzeggen binnen een wettelijk gedefinieerde termijn. Je kunt een verzekeringscontract dus binnen de wettelijke bedenktijd annuleren, zonder dat je daarvoor schadevergoeding hoeft te betalen of zonder dat je een reden opgeeft.

Je kunt een nieuw contract opzeggen binnen een termijn van:

  • 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor wat betreft de levensverzekeringsovereenkomsten
  • 14 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor andere contracten die tot stand zijn gekomen via een verzekeringsaanvraag of voorafgetekende polis - dus niet via een verzekeringsvoorstel. 
  • niet van toepassing op overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen.

Een verzekeringsaanvraag is een formulier opgemaakt en verstrekt door de verzekeraar waarbij hij aanbiedt om het risico voorlopig ten laste te nemen op verzoek van de verzekeringnemer. Als de verzekerde ook zijn handtekening zet en het document bezorgt aan de verzekeraar, komt de verzekeringsovereenkomst dadelijk tot stand. Deze systemen worden vaak toegepast voor verzekeringen die verzekeraars als ‘eenvoudig’ beschouwen, bijv. voor de familiale verzekering.

Een vooraf getekende polis is door een verzekeraar op voorhand ondertekend.

Een verzekeringsvoorstel is een formulier dat door de verzekeraar aan de verzekeringsnemer wordt toegestuurd met de vraag dit verder in te vullen. Bij ontvangst kan de verzekeraar zich hierop baseren om het risico te beoordelen. Dit formulier verbindt klant noch verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst.

Opzeg tijdens de looptijd

Daarnaast kun je je verzekeringsovereenkomst ook tijdens de looptijd ervan opzeggen. Hou er echter rekening mee dat deze opzegging vaak aan termijnen gebonden is. Consulteer je verzekeringspolis om de opzeggingstermijn na te gaan die voor jou van toepassing is.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 02/10/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op