Niet akkoord met de beslissing van de verzekeraar?

Als je het niet eens bent met de beslissing of de voorwaarden die de verzekeraar stelt, dan kun je daar iets aan doen. Hoe ga je tewerk?

Vraag een schriftelijke motivering

Vraag eerst om een duidelijke schriftelijke motivering of toelichting. Een verzekeringsmaatschappij moet jou altijd in begrijpelijke taal uitleggen waarom ze een negatief advies geeft, waarom ze jou een contract weigert of waarom je een medische bijpremie moet betalen. Vaak is er een bepaalde onderhandelingsruimte die je kunt benutten.

Andere mogelijkheden

Vervolgens zijn er nog andere mogelijkheden:

 • Vraag de adviseur om jouw dossier opnieuw te bekijken
  Vraag de adviserend arts van de verzekeraar om jouw verzekeringsvraag opnieuw te bekijken en kom bij hem met nieuwe of aanvullende argumenten. Voor deze aanvullende argumenten kun je naar je behandelend arts stappen. Je behandelend arts kan bekijken of de adviserend arts jouw gezondheid correct inschat. Eventueel kan je arts zorgen voor gegevens die een betere inschatting van jouw gezondheid mogelijk maken. Daarmee kun je dan opnieuw onderhandelen.
 • Vraag om een nieuwe beoordeling
  Bij een negatieve beslissing kun je eventueel vragen om een nieuwe beoordeling.
 • Laat uitsluitingen specificeren
  Indien de uitsluitingen die de verzekeraar heeft aangegeven erg ruim zijn, dan is het de moeite waard om deze uitsluitingen in overleg nader te laten specificeren (zie bemiddeling).
 • Onderhandel na een tijd opnieuw
  Bij het afsluiten van een verzekering onder afwijkende voorwaarden, kun je proberen om na een tijd opnieuw te onderhandelen over jouw polis opdat de verzekeraar de afwijkende voorwaarden zou laten vallen.
 • Ga naar een andere verzekeraar
  Je dient een nieuwe aanvraag in bij een andere verzekeraar.
 • Dien een klacht in
  U kunt een klacht indienen als je het niet eens bent met de beslissing, bijvoorbeeld bij de Ombudsman van de Verzekeringen of bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
 • Maak gebruik van de bedenktijd om een overeenkomst te annuleren
  Mocht je willen terugkomen op je beslissing: je kunt een recent afgesloten contract binnen een bepaalde (korte) termijn annuleren. Lees hier hoe je gebruikmaakt van je bedenktijd om een overeenkomst te annuleren.

Bescherming van de consument

Als consument ben je door een aantal wetten beschermd tegen o.a. willekeurige premieverhogingen en weigeringen om te verzekeren.

Discriminatieverbod

Verzekeraars mogen weliswaar een onderscheid maken, maar ze mogen niet discrimineren op basis van leeftijd, gezondheidstoestand enz. Als zij een onderscheid maken, moeten ze dat onderscheid objectief en redelijk kunnen rechtvaardigen.

Transparantieplicht

De verzekeraar moet ook transparant zijn over de criteria (bijv. leeftijd, gezondheidstoestand …) die hij gebruikt om de premie te bepalen of een verzekering te weigeren. Elke verzekeraar moet die criteria op zijn website publiceren en uitleggen waarom hij die criteria gebruikt.

Motiveringsplicht

Een verzekeraar moet zijn beslissingen met betrekking tot een klant (bijv. een verzekeringsaanbod, een weigering, een beslissing om de tariefvoorwaarden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract) altijd schriftelijk en duidelijk motiveren tegenover een klant. De verzekeraar moet bijv. vermelden welke criteria en gegevens hij gebruikte om tot een aanbod (bijv. een bepaalde premie) of een weigering te komen. Hij moet uitleggen hoe hij die criteria toepaste op de concrete situatie van de klant, op een begrijpelijke manier.

Vraag dus om een duidelijke schriftelijke motivering of toelichting bij een negatief advies of bij een weigering of een medische bijpremie. Een verzekeringsmaatschappij moet jou altijd in begrijpelijke taal uitleggen waarom dat zo is. Vaak is er een bepaalde onderhandelingsruimte die je kunt benutten.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 31/05/2023 om 14:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op