Kans op genezing bij slokdarmkanker en meer info

De kans op genezing hangt bij slokdarmkanker van veel dingen af: van de soort slokdamkanker, van het stadium waarin de ziekte verkeert bij diagnose, van de leeftijd en de algemene toestand van de patiënt, van de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen, van het effect van de behandeling enz. Uw behandelend arts kan meer uitleg geven over al deze factoren.

Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en hoe vroeger hij ontdekt wordt, hoe beter de geneeskansen zijn. Als er uitzaaiingen zijn, ligt de vijfjaarsoverleving (het gemiddelde percentage mensen dat vijf jaar na de diagnose nog leeft) uiteraard lager. Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers alleen een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kent uw situatie het best.

Nazorg

Leven met kanker is een hele beproeving. Behalve de lichamelijke ongemakken die de behandeling met zich meebrengt, worden kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden.

Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als de therapie er niet in slaagt de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom.

Nazorg is in beide situaties erg belangrijk. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen en sporten om de fysieke conditie en de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang en zo nodig palliatieve zorg.

Een belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige en regelmatige medische controle door het behandelend team. De bedoeling hiervan is om een herval of mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. Het geeft ook de mogelijkheid om vragen, nevenwerkingen en problemen met uw behandelend arts te bespreken.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

De verpleegkundig consulent oncologie

De verpleegkundig consulent oncologie of verpleegkundig specialist oncologie is voor de patiënt een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. De consulent neemt op bepaalde momenten of gedurende het hele traject een ondersteunende en coachende rol op en coördineert ook de multidisciplinaire zorg binnen het hele zorgverlenersteam. Deze functie bestaat niet in alle ziekenhuizen, soms bestaat ze onder een andere naam, bijv. oncocoach, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg, verpleegkundig trajectbegeleider, begeleidingsverpleegkundige oncologie ... Infomeer in het (dag)ziekenhuis waar u in behandeling bent wie die functie opneemt en bij wie u dus snel met al uw vragen terechtkunt.

Logopedie en voedingsadvies

De behandeling van slokdarmkanker is meestal zeer ingrijpend voor de patiënt. Door de tumor in uw slokdarm of de slokdarmoperatie is het mogelijk dat u beperkingen ervaart bij het slikken of het praten. Vraag aan uw behandelend artsenteam bij welke logopedist u terechtkunt voor spraak- en/of slikrevalidatie en welke diëtist bij eetproblemen voedingsadvies op maat kan geven.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die vrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.