Kans op genezing bij hersentumoren en meer info

De kans op genezing hangt bij een hersentumor van veel dingen af: van het type hersentumor, van de grootte van de tumor(en) bij diagnose, van het aantal tumoren bij diagnose, van de plaats van de tumor(en) in de hersenen of het ruggenmerg, van de groeisnelheid van de tumor(en), van de leeftijd en de algemene toestand van de patiënt, van het effect van de behandeling enz. De behandelende arts zal meer uitleg geven over al deze factoren.

Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers enkel een globaal statistisch beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kan uw situatie het best inschatten.

Nazorg

Leven met kanker is een hele beproeving. Behalve de lichamelijke ongemakken die de behandeling met zich meebrengt, worden kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden.

Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als de therapie er niet in slaagt de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij het best kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom.

Nazorg is in beide situaties erg belangrijk. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen en sporten om de fysieke conditie en de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang en zo nodig palliatieve zorg. Ook ‘verstandelijke’ revalidatie (cognitieve revalidatie) kan hulp bieden om bepaalde handicaps te verbeteren. Deze vorm van revalidatie is nog in volle ontwikkeling.

Een uiterst belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige geregelde medische controle, vooral met de bedoeling herval zo snel mogelijk op te sporen. Door middel van neurologisch onderzoek en scans controleert het artsenteam het ‘gedrag’ van de hersentumor. Bij een herval wordt opnieuw gekeken of en welke behandelingen mogelijk zijn.

Patiënten bij wie de ziekte niet goed kan worden behandeld of bij wie de tumor weer aangroeit, krijgen met verschillende symptomen te maken. Deze zijn afhankelijk van de plaats van de tumor. Dat kan gaan van hoofdpijn tot epileptische aanvallen, en soms gedragsveranderingen of geheugenproblemen. Hierdoor kunnen spanningen ontstaan binnen de relatie, het gezin of met andere mensen in de omgeving. Vaak merken partners en andere mensen uit de directe omgeving van de patiënt deze gedragsveranderingen eerder op dan de patiënt. Het spreekt voor zich dat het voor hen heel moeilijk kan zijn om hiermee om te gaan. Het is belangrijk dat iedereen die dicht bij de patiënt staat, zo volledig mogelijk is ingelicht over de veranderingen die een hersentumor teweeg kan brengen.

Ook de sociale en financiële gevolgen mogen niet onderschat worden. Denk bijvoorbeeld aan moeilijkheden bij het afsluiten van een verzekering of bij het opnieuw aan het werk gaan. Voor sommige patiënten blijkt het niet mogelijk om het werk te hervatten.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

De verpleegkundig consulent oncologie

De verpleegkundig consulent oncologie coördineert de multidisciplinaire zorg. Hij is voor u en uw naasten een vast aanspreekpunt en vormt voor u ook de brug naar het multidisciplinair oncologisch team. Deze functie bestaat niet in alle ziekenhuizen, soms bestaat ze onder een andere naam, bijv. oncocoach, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg ...

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die vrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.

Lotgenoten

Veel mensen voelen zich enorm gesteund door lotgenoten. Hoe vindt u iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?