Kans op genezing bij baarmoederkanker en meer info

De kans op genezing bij baarmoederkanker hangt van veel dingen af: van het stadium waarin de ziekte zich bevindt bij diagnose, van de groeisnelheid van de tumor, van de leeftijd en de algemene toestand van de patiënte, van de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen, van het effect van de behandeling ... De behandelend arts kan meer uitleg geven over al deze factoren.

Bij kanker wordt vaak gesproken in termen van vijfjaarsoverleving, dat is het gemiddelde percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft. Algemeen geldt: hoe kleiner de tumor en hoe vroeger ontdekt, hoe beter de kansen. De overlevingskansen bij baarmoederkanker zijn over het algemeen redelijk goed, omdat bij 85% van de vrouwen de ziekte in een vroeg stadium (stadium I of II) wordt ontdekt. In deze eerste twee stadia van de ziekte ligt de vijfjaarsoverleving tussen 78 en 94 %. 

Elke situatie is uniek en overlevingscijfers geven alleen een globaal beeld. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kent uw situatie het best.

Nazorg

Leven met kanker is een hele beproeving. Behalve de lichamelijke ongemakken die de behandeling met zich meebrengt, worden kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden. Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als het met de therapie niet gelukt is de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij het best kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom.

Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen om de fysieke conditie én de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang en zo nodig palliatieve zorg.

Een uiterst belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige geregelde medische controle door het behandelend artsenteam, vooral met de bedoeling mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met de behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult. Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die zorgvrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt.

Lotgenoten

Veel mensen voelen zich enorm gesteund door lotgenoten. Hoe vindt u iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?

Kankerlijn

Voor een anoniem luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek: bel 0800 35 445, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, of stel hier uw vraag. O.a. voor informatie over financiële hulp en andere sociale voorzieningen, thuiszorg, palliatieve zorg, pruikenwinkels enz.

Meer informatie

Over baarmoederkanker

Over kanker