Chirurgie bij hersentumoren

Chirurgie is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij hersentumoren. Als uit het weefselonderzoek (zie biopsie) blijkt dat de onderzochte cellen kwaadaardig zijn, dan verwijdert de arts tijdens de operatie zo veel mogelijk aangetast weefsel. Om de tumor te kunnen bereiken, wordt een opening in de schedel gemaakt (zie craniotomie).

Het doel van de chirurgische ingreep is zo veel mogelijk tumor te verwijderen zonder het omliggende zenuwweefsel te beschadigen. Een operatie is niet altijd mogelijk als de tumor erg diep of centraal in de hersenen ligt, of in een deel van de hersenen dat voor uw functioneren erg belangrijk is. Bij gliomen blijkt totale verwijdering van de tumor bijna nooit mogelijk omdat deze hersentumoren niet scherp begrensd zijn. De grens tussen tumorweefsel en gezond weefsel is zelden precies vast te stellen omdat de tumorcellen zich tussen de gezonde cellen bevinden. De neurochirurg kan nooit rond de tumor een ruime marge gezond hersenweefsel wegnemen omdat dat de patiënt schade toebrengt. Na enige tijd kan de tumor dus vanuit de achterblijvende tumorcellen weer aangroeien.

Bijwerkingen

Rond de tumorrest of de plek waar de tumor zat kan zich tijdelijk vocht ophopen, waardoor binnen de schedel de druk wat toeneemt. Patiënten krijgen daarom zo nodig medicijnen (cortisone) om die vochtophoping tegen te gaan.

De tumor maar ook de operatie zelf kunnen aanleiding geven tot epileptische aanvallen. Artsen schrijven bij risicopatiënten daarom na een operatie uit voorzorg medicijnen tegen epilepsie voor. Ook patiënten die voor de operatie al geconfronteerd werden met epileptische aanvallen, krijgen deze medicijnen voorgeschreven.

Door de operatie kan aangrenzend gezond hersenweefsel beschadigd raken. Dat kan het bewegen, het gevoel, het denken, zien, horen en/of spreken soms tijdelijk of langdurig beïnvloeden. Het kan ook tot persoonlijkheidsveranderingen leiden. Meestal verdwijnen of verminderen deze bijwerkingen na enige tijd. Als ze langdurig aanwezig blijven, kan de patiënt baat hebben bij kinesitherapie en/of logopedie.

Na de operatie hebben patiënten zeldzaam last van hoofdpijn, maar die gaat meestal na enkele dagen over.

Meer informatie