Behandeling van uitzaaiingen bij maagkanker

Door de betere chemotherapieën en doelgerichte therapieën en de betere chirurgische technieken, kunnen uitzaaiingen bij maagkanker soms ook geopereerd worden.

Levermetastasen kunnen bijvoorbeeld weggesneden worden of behandeld worden met radiofrequentie ablatie (lokale verhitting met radiogolven, ook ‘wegstomen’ genoemd). Ook longmetastasen kunnen als ze beperkt zijn soms geopereerd worden. Daarenboven kan men soms beperkte long- of levermetastasen behandelen met bestraling, als ze slecht gelegen zijn voor operatie. Levermetastasen kunnen ook behandeld worden met radio-embolisatie. Dat is een techniek waarbij radioactieve deeltjes via de liesslagader in de lever ingebracht worden. 

Als er uitzaaiingen zijn in de buikholte, wordt soms geopteerd voor HIPEC. Dat is een combinatie van een uitgebreide operatie waarbij alle zichtbare kankercellen worden weggenomen met een spoeling van de buikholte met verwarmde chemotherapie om resterende, onzichtbare tumorcellen te doden. HIPEC is geen standaardtherapie. Vraag aan uw arts of in aanmerking komt voor deze behandeling en wat de voor- en nadelen ervan zijn. 

Voor al deze therapieën is het belangrijk dat u wordt opgevolgd door een multidisciplinair en ervaren team van experts.