Vragen over de apps

Welke apps vindt u op allesoverkanker.be? Vanwaar de nood aan een overzicht van apps? Wie stelt de lijst samen? Waarom is een app relevant voor u als u kanker hebt of als iemand in uw omgeving kanker heeft? Lees het hier.

Wat vindt u op allesoverkanker.be/apps?

De apps in deze databank zijn zorgondersteunende apps. Het zijn programma’s voor mobiele telefoon of tablet en interactieve websites die erop gericht zijn om het emotioneel en sociaal welzijn van gebruikers te verbeteren. De apps zijn onder andere geschikt voor mensen met of na kanker en hun naasten. Medische apps (die ingezet worden als medisch hulpmiddel) en preventie-apps (over kanker voorkomen, leefstijl, bewegen, voeding, ...) vindt u hier niet. Voor medische apps met een therapeutische of diagnostische functie verwijzen we graag naar Mobile Health Belgium van de overheid. Voor apps die met welzijn en geestelijke gezondheid te maken hebben, is er Onlinehulp-apps.be van de Vlaamse overheid. Lang niet alle zorgapps zitten in de databank: apps die een hele lage score krijgen van de adviesgroep (zie verder), nemen we niet op in de lijst.

Vanwaar de nood aan deze lijst?

Er zijn duizenden en duizenden apps in de appstores op uw telefoon die beweren uw gezondheid te verbeteren. Veel apps zijn gratis of niet duur, toegankelijk en leuk. Maar welke apps kunnen echt nuttig en relevant zijn voor uw gezondheid? Kom op tegen Kanker probeert met dit overzicht onafhankelijke informatie te bieden over een aantal mogelijke nuttige zorgondersteunende apps voor mensen met kanker en mensen uit hun omgeving.

Wie stelt de lijst apps samen?

De apps zijn als zinvol beoordeeld door een onafhankelijke en onpartijdige adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit patiënten en zorgverleners en wordt gefaciliteerd door Kom op tegen Kanker. De adviesgroep bekijkt geregeld nieuwe apps, updates van apps en nieuwe versies van de apps in de huidige databank.

Waarom is een app relevant voor u?

Misschien vindt u in deze databank iets dat nuttig kan zijn voor u, maar er is uiteraard zoveel meer: apps veranderen snel en er komen er steeds nieuwe bij. Het is dus handig dat u als gebruiker zelf kunt inschatten wat een nuttige en betrouwbare app kan zijn.

Enkele vuistregels om goede van minder goede apps te onderscheiden

  1. Kijk wie de app heeft gemaakt. Overheden, ziekenfondsen, zorg- en onderzoeksinstellingen zijn meestal betrouwbaarder dan bedrijven, onder andere qua privacy. Wees voorzichtig met een gratis app van een bedrijf. Misschien betaalt u, zonder het zelf te beseffen, met uw persoonlijke gegevens. In de lijst apps wordt altijd duidelijk vermeld als de aanbieder een commercieel bedrijf is.
  2. Wees kritisch en gebruik uw gezond verstand. Stel u de vraag: zal wat u downloadt, uw gezondheid echt verbeteren? Een app kan nooit een diagnose vervangen of de plaats van een zorgverlener innemen, maar hooguit een aanwijzing geven. De app 'Moet ik naar de dokter' bijvoorbeeld kan een aanwijzing geven wanneer een gesprek of verdere opvolging met de dokter nodig lijkt. Kijk of de app eventueel getest werd in een wetenschappelijke studie.
  3. Wees voorzichtig met de persoonlijke gegevens die u ingeeft. Doe dat alleen als u zeker bent dat de aanbieder van de app betrouwbaar is. Als u twijfelt, doe het dan niet.
  4. Als uw zorgverlener een app aanraadt, is die waarschijnlijk een goede aanvulling op uw behandeling. Veel zorgverleners gebruiken apps om mensen actiever te betrekken bij hun behandeling.

Vragen of aanvullingen?

Gebruikt u een app die niet in dit overzicht staat? Bestaat een app niet meer of is er iets gewijzigd? Laat het weten aan kankerlijn@komoptegenkanker.be.