Mijn bloedwaarden staan laag, kan ik daar zelfs iets aan doen?

Door de chemotherapie staan mijn witte bloedcellen erg laag. Ik vroeg me af of ik zelf iets kan doen om aan te sterken.

Chemotherapie wordt meestal toegediend in cycli van drie à vier weken. De meeste soorten chemotherapie veroorzaken een daling van witte bloedcellen ongeveer een week na de toediening. Daarna is een rustperiode nodig zodat de witte bloedcellen zich kunnen herstellen. Verschillende soorten chemotherapie hebben een verschillend effect op de bloedcellen: soms is er weinig effect, soms daalt het aantal witte bloedcellen heel sterk. Met een tekort aan witte bloedcellen heeft u minder weerstand tegen infecties. Normale waarden voor witte bloedcellen zijn 4000-10.000/mm³, dat kan zakken tot rond de 1000 voor het risico op infectie begint te stijgen. Als het aantal witte bloedcellen te laag wordt, kan uw behandelende arts o.a. antibiotica voorschrijven, de chemotherapie uitstellen, de dosis verlagen of een behandeling met groeifactoren voorschrijven.

Zelf kunt u niet veel doen om uw bloedcellen op peil te houden. Als uw witte bloedcellen héél laag staan zoals na een stamceltransplantatie of een behandeling voor leukemie, kan u het advies krijgen om bepaalde voedingsmiddelen te vermijden om het risico op een infectie te verminderen. Zo'n typisch advies is het vermijden van slaatjes, ongepeld fruit, levende yoghurt en roomijs. Het is dan ook beter om heropgewarmd voedsel te vermijden en alles goed door te koken. Voor de meeste mensen die chemotherapie krijgen, zijn deze voorzorgsmaatregelen niét nodig, ook met lage bloedwaarden niet. Vraag steeds raad aan uw arts of u uw voeding moet aanpassen, en meld hem altijd welke andere medicatie of supplementen u neemt (sint-janskruid bijvoorbeeld, dat in antidepressiemiddelen kan zitten, vermindert de doeltreffendheid van chemotherapie).

Een goeie handhygiëne (vaak de handen wassen) kan ook helpen om infecties te voorkomen, en in de periode dat het aantal witte bloedcellen het laagst is, kunt u ook het best grote groepen mensen of kleine ruimtes met veel mensen vermijden.