Verplichte ziekteverzekering en aanvullende diensten van de ziekenfondsen

Iedereen is in België verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds, als gerechtigde (titularis) of als persoon ten laste. Op die manier geniet men van de voorzieningen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, een onderdeel van onze sociale zekerheid. 

Deze verzekering biedt enerzijds een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging (maar het remgeld en bepaalde supplementen moet men nog zelf betalen) en anderzijds een vervangingsinkomen (alleen voor de titularis) in geval van ziekte of invaliditeit, alsook moederschapsrust. Ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige die ingeschreven is als diens helper, kan in geval van ziekte of ongeval een vervangingsinkomen krijgen.

Mogelijke problemen

De verplichte ziekteverzekering in ons land betaalt veel terug. De maximumfactuur (MAF) zorgt er verder voor dat u jaarlijks niet boven een plafondbedrag (afhankelijk van uw inkomen) aan medische kosten betaalt. De Vlaamse sociale bescherming geeft zorgbehoevende mensen elke maand een zorgbudget; iedereen betaalt daarvoor jaarlijks de zorgpremie aan een zorgkas. Toch worden patiënten soms met hoge medische oplegkosten geconfronteerd.

Tips

  • In dit geval kunnen een aantal mogelijkheden voor extra tegemoetkomingen bekeken worden, bijvoorbeeld bij het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Meer info bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker (0800 35 445, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur), of bij de sociale dienst van uw ziekenhuis of thuiszorgorganisatie.
  • Informeer bij uw ziekenfonds, misschien kunt u door een hospitalisatieverzekering bij uw ziekenfonds te nemen, nog een deel van de kosten gedekt krijgen. Ziekenfondsen aanvaarden immers hun leden voor aansluiting bij hun hospitalisatieverzekering, ook als een kandidaat een (chronische) ziekte of handicap heeft. Privé-verzekeraars zijn over het algemeen strenger en sluiten meestal alle kosten uit in verband met een bestaande (chronische) ziekte of handicap, De hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen voorzien een beperkte dekking voor aandoeningen die al bestaan bij het afsluiten van de verzekering.

Aanvullende diensten van de ziekenfondsen

De ziekenfondsen bieden enkele aanvullende diensten aan die verplicht zijn voor elk lid van het ziekenfonds en waarvoor elke aangeslotene een beperkte premie betaalt. Die aanvullende diensten verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds en, binnen een ziekenfonds, soms zelfs van regio tot regio. Ze omvatten bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor antidoorligmateriaal, brilglazen, kinderopvang, aanvullende geneeswijzen, ziekenvervoer, reisvaccins ... of soms de terugbetaling van een consultatie bij een psycholoog, de mogelijkheid om een herstelkuur te volgen na een heelkundige ingreep, chemo- of radiotherapie ...

Vraag na bij uw ziekenfonds welke aanvullende diensten zij op deze manier aanbieden!