Als u kanker hebt, moet u wellicht vaak naar het ziekenhuis. Welk vervoer wordt terugbetaald? Aan welke voorwaarden moet uw vervoer voldoen om terugbetaling te krijgen? Hoeveel bedraagt de terugbetaling? U vindt hier een overzicht van tussenkomsten en terugbetalingen van ziekenvervoer voor wie kanker heeft.

Ambulante behandeling

Foto iStock

Mensen met kanker die in een oncologisch centrum ambulant (dat betekent zonder dat ze worden opgenomen in het ziekenhuis) worden behandeld en patiënten die op controle komen na de behandeling, krijgen een tussenkomst van het ziekenfonds. Tot eind 2021 gold dat alleen voor wie met radio- en/of chemotherapie werd behandeld. Sinds 1 januari 2022 worden ook de vervoerskosten voor immunotherapie en andere kankerbehandelingen terugbetaald. 

Welk deel van de reiskosten wordt terugbetaald?

 • Openbaar vervoer: integrale terugbetaling van ticket tweede klasse in het kader van de verplichte ziekteverzekering.
 • Vervoer dat u zelf regelt met een privéauto: 0,31 euro per kilometer (jaarlijks geïndexeerd) in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Er is geen beperking in aantal kilometers. Informeer of uw ziekenfonds vanuit de aanvullende verzekering nog meer terugbetaalt.
 • Vervoerdienst van uw ziekenfonds: de meeste ziekenfondsen werken voor professioneel ziekenvervoer samen met Mutas (bel Mutas om ziekenvervoer aan te vragen op tel. 078 15 95 95; leden van Helan kunnen niet bij Mutas terecht maar nemen contact op met hun ziekenfonds via 02 218 22 22). Als u een beroep doet op Mutas, betaalt u zelf een persoonlijk aandeel van meestal 8 euro per enkele rit voor zittend vervoer en 16 euro per enkele rit voor liggend vervoer. Als u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, betaalt u meestal respectievelijk 4 en 8 euro per enkele rit. Opgelet: de bedragen verschillen per ziekenfonds en kunnen ook per verbond verschillen. Vraag aan uw ziekenfonds hoeveel uw persoonlijk aandeel precies bedraagt en of er eventueel goedkopere oplossingen voor niet-dringend ziekenvervoer zijn.

Hoe de terugbetaling aanvragen?

 • Openbaar vervoer of vervoer dat u zelf regelt met een privéauto: u moet een speciaal aanvraagformulier indienen bij uw ziekenfonds. Vraag het aan de sociale dienst van het ziekenhuis waar u behandeld wordt of op het secretariaat van uw behandelend arts. Uw behandelend arts vult op dat formulier de data van de behandelingen en raadplegingen in en ondertekent het. Vervolgens stuurt u de aanvraag samen met de eventuele betalingsbewijzen naar uw ziekenfonds. Op het formulier vermeldt de arts telkens de datum waarop de kankerbehandeling of controleconsultatie plaatsvond.
 • Vervoer door Mutas: u dient bij elke rit het formulier ondertekend door uw behandelend arts af te geven aan de chauffeur. Mutas regelt alles rechtstreeks met uw ziekenfonds.

Verplaatsingen bij langdurige hospitalisatie

Sommige ziekenfondsen vergoeden bij langdurige hospitalisatie de in het weekend gemaakte verplaatsingskosten van het ziekenhuis naar huis en terug. Vraag hierover meer informatie aan uw ziekenfonds.

Bezoek aan kinderen met kanker

De verplichte ziekteverzekering betaalt 0,30 euro per kilometer in de reiskosten van één dagelijks bezoek door ouders van kinderen met kanker, met een maximum van 75 euro per dag. De tegemoetkoming geldt voor één heen- en terugrit per dag tussen de effectieve woonplaats en het ziekenhuis.

Voorwaarden

 • De patiënt is jonger dan 18 jaar.
 • De patiënt overnacht in het ziekenhuis.

Hoe de terugbetaling aanvragen?

Laat het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door de behandelend arts en bezorg het aan uw ziekenfonds. Het aanvraagformulier blijft één jaar geldig en kan telkens verlengd worden voor periodes van één jaar.

Verplaatsingen naar dagverzorgingscentrum

De verplichte ziekteverzekering betaalt 0,32 euro per kilometer voor de verplaatsing heen en terug van de verblijfplaats van de patiënt naar het dagverzorgingscentrum, ongeacht het vervoermiddel. De vergoeding wordt toegekend voor maximum 30 kilometer per dag.

Voorwaarden

 • De patiënt verblijft minimaal zes uur in het centrum.
 • De patiënt voldoet aan een aantal criteria van fysieke en/of psychische afhankelijkheid.
 • De opvang gebeurt in een door het RIZIV erkend dagverzorgingscentrum.

Hoe de terugbetaling aanvragen?

Dagverzorgingscentra hebben het aanvraagformulier hiervoor. Bezorg het ingevuld aan uw ziekenfonds.

Dringend ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer per ziekenwagen is niet gratis. Iedereen die een oproep doet via het noodnummer 112 voor een ambulance betaalt 61,41 euro (voor elke afstand; bedrag 2021, wordt jaarlijks geïndexeerd). Er is geen tegemoetkoming van het ziekenfonds. 

Dringend ziekenvervoer is vervoer waarbij een dringende medische tussenkomst nodig is. Dit vervoer wordt aangevraagd via de dienst 112 (oproepcentrale) en kan enkel uitgevoerd worden door erkende ambulancediensten.

Niet-dringend ziekenvervoer

Als u voor uw verplaatsing naar het ziekenhuis voor kankerbehandeling of een controleconsultatie gebruikmaakt van openbaar vervoer of zelf vervoer regelt met een privéauto, dan hebt u recht op een verplaatsingsvergoeding in het kader van de ambulante behandeling. Voor sommige mensen is het moeilijk om zich alleen van en naar het ziekenhuis te verplaatsen. Anderen mogen soms niet zelf met de auto rijden na een behandeling. En er is niet altijd iemand in de omgeving om u te brengen. In die gevallen doet u een beroep op niet-dringend ziekenvervoer.

Vraag altijd naar de goedkoopste oplossing of neem contact met uw ziekenfonds om de goedkoopste oplossing voor vervoer van en naar het ziekenhuis te kennen.

Onder niet-dringend ziekenvervoer verstaan we alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt geregeld. Het niet-dringend ziekenvervoer kan zowel liggend als zittend gebeuren, afhankelijk van wat uw medische toestand vereist. Voorbeelden van niet-dringend ziekenvervoer dat niet onder de regeling voor ambulante kankerbehandelingen valt, zijn onderzoeken (bijvoorbeeld een CT-scan of MRI) zonder raadpleging, bloedafname zonder raadpleging en controleraadplegingen nadat de kankerbehandeling is stopgezet. 

Niet-dringend zittend of liggend ziekenvervoer wordt niet terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Er is wel gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via de aanvullende verzekering. De terugbetalingstarieven verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds en van verbond tot verbond. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een overzicht van hoeveel elk ziekenfonds terugbetaalt (onderaan die pagina vindt u fiches per ziekenfonds en per verbond).

Tip: vraag altijd eerst aan uw ziekenfonds met welke vervoerder er prijsafspraken gemaakt zijn. Maak ook duidelijk of het gaat over het liggend, zittend of rolstoelvervoer want er gelden andere criteria voor terugbetaling.

Wie organiseert niet-dringend ziekenvervoer?

Wie moeilijkheden ondervindt om zich te verplaatsen van en naar het ziekenhuis, kan een beroep doen op (te betalen) diverse vormen van niet-dringend ziekenvervoer. U kunt onder meer terecht bij:

 • uw ziekenfonds (bel Mutas om professioneel ziekenvervoer aan te vragen op tel. 078 15 95 95. Of bel uw ziekenfonds om te horen of ze met vervoer door vrijwilligers werken, dat kan goedkoper zijn)
  Bent u lid van Helan? Neem dan contact op met uw ziekenfonds om het vervoer te regelen, dat kunt u niet via Mutas aanvragen.
 • het OCMW van uw gemeente
 • de sociale dienst van uw ziekenhuis
 • de Minder Mobielen Centrale (= vervoer door vrijwilligers. Goedkoper bij korte afstanden; soms kan een vrijwilliger bijv. op u wachten de behandeling. Meestal niet geschikt voor bijv. een reeks van 20 vervoerbeurten)

Informeer in elk geval altijd eerst bij uw ziekenfonds wat in uw geval de goedkoopste optie is. We raden u af om op eigen houtje een privétaxidienst in te schakelen omdat dit meestal de duurste oplossing is.

Vervoer tussen twee ziekenhuizen

Als u gehospitaliseerd bent, gebeurt het dat u voor een onderzoek of behandeling naar een ander ziekenhuis moet. Het ziekenhuis regelt dit vervoer; dat wordt niet via het 112-nummer aangevraagd en kost vaak meer dan de wettelijke 61,41 euro  (bedrag 2021, jaarlijks geïndexeerd) voor de ambulance.

Bij niet-dringend ziekenvervoer tussen twee ziekenhuizen zijn de vervoerskosten in principe altijd ten laste van de patiënt, ook wanneer het vervoer op vraag van het ziekenhuis gebeurt. In twee gevallen worden de vervoerskosten wel betaald door het ziekenhuis van vertrek:

 • Tussen twee campussen van eenzelfde ziekenhuis.
 • Bij overbrenging naar een ander ziekenhuis om daar bijkomend onderzoek of een behandeling te ondergaan die niet kan worden uitgevoerd in het ziekenhuis waar u verblijft, op voorwaarde dat u binnen de 24 uur terugkeert. Wanneer u pas later weer vertrekt, valt dit onder niet-dringend ziekenvervoer.