Pijn bij en na kanker

Ruim de helft van de mensen met kanker heeft in de loop van de ziekte en de behandeling last van pijn. Ook heel wat mensen die genezen zijn van kanker hebben nog pijn. Pijn kan bij de meeste mensen verholpen of zeker verminderd worden.
Welke behandelingen zijn mogelijk? Wat kunt u zelf doen? Wie helpt u met vragen over pijn? Lees hier hoe u beter kunt omgaan met pijn.

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Hoe omgaan met kankerpijn?

Pijn is een onaangename ervaring. Het is ook een zeer persoonlijke ervaring die moeilijk deelbaar is met anderen. Dezelfde pijn kan voor de ene persoon goed te verdragen zijn en voor de andere niet. Bovendien wordt pijn sterk door emoties beïnvloed, zowel positief als negatief. Blijdschap en een gevoel van rust en welbehagen kunnen de lichamelijke pijn verzachten terwijl angst, onzekerheid en depressieve gevoelens de pijn kunnen versterken.

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Oorzaken van kankerpijn

Kankerpijn kan verschillende oorzaken hebben: de kanker zelf, de kankerbehandeling of de onderzoeken.

U kunt zoals ieder ander mens ook pijn voelen die losstaat van de kanker, denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn.

Lees er hier meer over.

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Soorten kankerpijn

Kankerpijn manifesteert zich op drie verschillende manieren:

  • als acute pijn
  • als chronische pijn
  • of als doorbraakpijn

Lees wat het verschil is.

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Kankerpijn meten en signaleren

Om de juiste pijnbehandeling te kunnen kiezen, moet uw arts eerst de oorzaak, ernst en aard van de pijn en de impact ervan op uw functioneren en levenskwaliteit kunnen bepalen. De persoon die de pijn ervaart, is daarbij de belangrijkste informatiebron.

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Behandeling met pijnstillers

Bij kankerpijn worden in de meeste gevallen pijnstillende geneesmiddelen toegediend, al dan niet in combinatie met andere behandelingen. De behandeling met pijnstillers wordt trapsgewijs opgebouwd, zowel qua sterkte van het geneesmiddel als qua dosis. 

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Andere pijnbehandelingen

In sommige gevallen volstaan pijnstillende geneesmiddelen niet of zijn geneesmiddelen niet de meest geschikte behandeling voor de soort pijn waarmee u geconfronteerd wordt.

De volgende technieken zijn ook beschikbaar om pijn te behandelen: chemotherapie, chirurgie, radiotherapie, hormoontherapie, plexus-coeliacusblokkade, gespecialiseerde technieken voor zenuwpijn enz. Lees hier verder.

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Pijn: aandachtspunten voor oudere patiënten

Oudere kankerpatiënten met pijn hebben vaak meer dan één chronische ziekte en meer dan één bron van pijn. Bovendien bestaat het risico dat de pijnmedicatie inwerkt op de medicatie die ze al nemen voor andere aandoeningen. We zetten enkele aandachtspunten op een rij.

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Wat kunt u zelf doen als u pijn hebt?

Het effect van een pijnbehandeling hebt u niet zelf in de hand. U kunt de kans op succes wel vergroten door goed voor uzelf te zorgen.

We verzamelden enkele praktische tips voor als u zenuwpijn hebt of pijn in de mond of keel. Lees ook hoe een goede nachtrust, ontspanning, beweging en voeding kunnen helpen.

Meer over pijn

Heeft u nog vragen? Wilt u er eens over praten met iemand die hetzelfde meemaakt? Misschien is een informatiesessie over pijn iets voor u, of een meer individuele begeleiding?