Waar vind je hulp, steun en informatie?

Welke mensen kunnen je helpen en ondersteunen? Waar vind je meer informatie over als je als (groot-)ouder kanker krijgt?

Op school

Soms gaat het thuis goed, maar komen de emoties op school tot uiting. Bij kleine kinderen is het goed om de school snel in te lichten. Je kunt vragen om een oogje in het zeil te houden en je tijdig te verwittigen als het gedrag van je kind verandert. Dat hoeft niet alleen maar over ‘lastig’ gedrag te gaan. Kinderen die eerst heel vrolijk en spontaan waren, kunnen zich heel stil en teruggetrokken gaan gedragen.

Bij pubers ligt het informeren van de school gevoeliger. Misschien wil je puberzoon of -dochter dat stukje van zijn of haar leven intact houden, zonder vragen en gesprekken over kanker. Bespreek dit vooraf en houd ook rekening met de wensen van je kind. Heeft je puberzoon of -dochter liever niet dat je de school inlicht, maar wens je dat als ouder toch te doen, informeer de directie en de leraars dan ook over de terughoudendheid van je kind en geef aan waarom het voor jou belangrijk is om de school toch op de hoogte te brengen.

Sinds we weten dat Olivier ongeneeslijk ziek is, hebben we de school nauwer betrokken. We kunnen niet constant bij onze kinderen zijn. Toch is het belangrijk dat zij hun verdriet altijd en overal kunnen uiten. Elise en Tristan weten dat ze op school altijd bij hun juf of de zorgjuf terechtkunnen.

In het ziekenhuis

Vraag de hoofdverpleegkundige, de sociale dienst of een oncopsycholoog van de dienst waar je behandeld wordt, wat ze voor jou kunnen doen. In een aantal ziekenhuizen zijn er begeleidingsruimtes en/of activiteiten waar je als (groot-)ouder je (klein-)kinderen mee naartoe kunt nemen.

Bij vertrouwenspersonen

Probeer iemand te vinden bij wie je als ouder je grootste zorgen kwijt kunt, zodat je kinderen niet te veel worden belast. Misschien kun je in overleg met je kinderen ook een persoon aanduiden die voor hén als eerste aanspreekpunt optreedt en die telefonisch bereikbaar is.

Breng ook je huisarts van je situatie op de hoogte. Ook hij kan extra ondersteuning bieden.

Bij lotgenoten

Eens praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, kan deugd doen en nieuwe inzichten bieden. Zoek naar mensen met dezelfde ervaring, in je buurt of online. 

Online en in boeken

Bij de Kankerlijn

gesprek gezin vader zoon wandelen

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/10/2023 om 14:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan Catherine Baillon en de oncopsychologen van het UZ Brussel
Laatst aangepast op