Langdurige blootstelling aan houtstof kan kanker veroorzaken in de neusholten of in de neusbijholten (de sinussen). Aan al wie gedurende lange tijd in contact komen met houtstof (schrijnwerkers, houtbewerkers, meubelmakers ...), wordt aangeraden om zich preventief te beschermen.

Man zaagt hout met cirkelzaag

Meer dan drie vierde van de neusholtekankers en neusbijholtekankers komt voor bij mensen uit de houtsector. Het aantal gevallen zou in deze beroepscategorie tot 1000 keer hoger liggen dan in de algemene bevolking.

Vooral activiteiten waarin veel stof van harde houtsoorten vrijkomt zijn schadelijk: zagen, schaven, frezen van en boren in houtsoorten als eik, beuk, kastanje, kerselaar, acacia, palissander, mahonie (acajou), teak. De meest getroffen beroepen zijn atelierschrijnwerkers, meubelmakers, parketvloerproducenten, zagerijarbeiders, beeldhouwers ...

Let wel: enkel wie jarenlang zeer regelmatig blootgesteld is geweest aan houtstof, heeft een verhoogd risico om neusbijholtekanker of neusbijholtekanker te krijgen. Komt u slechts sporadisch in contact met houtstof, dan moet u dus niets vrezen.

Hoe kunt u zich beschermen tegen houtstof?

 • Bestrijd stof in het atelier waar het hout bewerkt wordt en beperk directe blootstelling (bijv. door goede afzuiging en ventilatie).
 • Draag een aangepast stofmasker voor stofferig werk dat niet perfect wordt afgezogen (bijv. zagen, boren, schuren van harde houtsoorten).
 • Wees alert voor de volgende alarmsignalen:
  - een verstopte neus aan één kant zonder duidelijke reden langer dan twee weken,
  - neusbloedingen zonder u ergens aan gestoten te hebben,
  - minder reuk of geen reuk meer,
  - bloed in uw zakdoek als u uw neus snuit.

Herkent u een van die signalen? Ga dan zo snel mogelijk naar uw arbeidsgeneesheer of huisarts. Hij of zij zal u eventueel doorverwijzen naar een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts) voor verder onderzoek*. Vroegtijdige opsporing van neus(bij)holtekanker is heel belangrijk: hoe vroeger de diagnose gesteld wordt, hoe groter de kans op genezing.

* Noot: was u meer dan 20 jaar aan de slag in de houtsector (in een privébedrijf of in een gemeentelijke of provinciale instelling) en bent u ouder dan 55 jaar? Als u een van bovenstaande alarmsignalen herkent, ga dan zeker zo snel mogelijk naar uw NKO-arts. Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, betaalt wellicht de kosten van dit onderzoek bij uw NKO-arts terug.