Hoe vaak komt kanker voor?

In 2019 kregen in ons land 71.651 mensen kanker. Dat zijn gemiddeld 196 mensen per dag, 8 mensen per uur die te horen krijgen dat ze aan kanker lijden.

Nieuwe gevallen van kanker in Vlaanderen en België

Mammografie In België krijgen gemiddeld 196 mensen per dag de diagnose kanker. De ziekte treft vooral ouderen.

België

 • Mannen: 38.572
 • Vrouwen: 33.079
 • Totaal: 71.651 

Vlaanderen

 • Mannen: 23.518
 • Vrouwen: 19.574
 • Totaal: 43.092

De cijfers hierboven zijn de incidentiecijfers van het jaar 2019 (niet meegeteld zijn de niet-melanoma huidkankers). De incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte in een bepaalde periode en bij een bepaalde bevolkingsgroep. Alle cijfers zijn afkomstig van de Stichting Kankerregister, de instelling die gegevens over nieuwe kankergevallen verzamelt en registreert.

Andere cijfers over kanker

De meeste voorkomende tumor bij vrouwen is borstkanker en bij mannen prostaatkanker.
 • Kanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
 • Ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen krijgen kanker voor hun 75ste.
 • Kanker treft vooral ouderen: 69 % van de vrouwen en 80 % van de mannen zijn 60 jaar of ouder bij de diagnose.
 • Minder dan één procent van alle kankers doet zich voor op kinder- of adolescentenleeftijd (van 0 tot 19 jaar). Kanker bij kinderen blijft daarmee een extreem zeldzame ziekte.
 • De meest voorkomende kankers bij mannen zijn prostaatkanker, longkanker en dikkedarmkanker. Bij vrouwen is dat borstkanker, dikkedarmkanker en longkanker. 
 • Borst-, dikkedarm-, long- en prostaatkanker zijn samen goed voor meer dan de helft van alle nieuwe kankers.

Trends

Het risico om te sterven aan kanker daalt jaar na jaar
 • Het risico om te sterven aan kanker daalt jaar na jaar. Bij mannen gaat die daling sneller dan bij vrouwen. Cijfers over sterfte heten ook wel mortaliteitcijfers
 • De overlevingskansen na kanker zijn de voorbije jaren licht toegenomen. Mensen met kanker overleven langer. Lees hier meer over de kans op genezing.
 • Ongeveer 3 op de 100 Belgen kregen tussen 2010 en 2019 een kankerdiagnose en waren eind 2019 nog in leven. Hoeveel mensen op een bepaald moment in het verleden een ziekte kregen en op een bepaalde ogenblik nog in leven zijn, heet ook wel de prevalentie van een ziekte. De kankerprevalentie geeft dus een zicht op het aantal personen dat de diagnose van kanker kreeg en nog in behandeling is, leeft met of genezen is van deze ziekte.
 • De toekomst: de Stichting Kankerregister verwacht dat het aantal nieuwe kankergevallen in België de komende jaren blijft stijgen, tot 83.590 in 2030.
 • Die stijging is vooral te verklaren door de vergrijzing en de groei van de bevolking: als mensen langer leven, neemt ook de kans op kanker toe. Bij vrouwen stijgt het aantal kankers echter sterker: de Stichting Kankerregister verwacht bij vrouwen een extra toename van tumoren zoals long-, mond- en keelholtetumoren die met roken te maken hebben, doordat vrouwen meer zijn gaan roken.
 • Er wordt verwacht dat het risico op kanker bij mannen en vrouwen de komende jaren verder naar elkaar toe zal evolueren. 

Meer informatie

Alle cijfers en berekeningen zijn afkomstig van de Stichting Kankerregister, de instelling die gegevens over nieuwe kankergevallen verzamelt en registreert.

Niet-melanoma huidkankers

nietmelanoomBij de incidentiecijfers worden de niet-melanoma huidkankers niet meegeteld. Aangezien er zeer veel niet-melanomen zijn en ze zelden levensbedreigend zijn, worden deze tumoren, in tegenstelling tot andere kwaadaardige aandoeningen, niet altijd even goed geregistreerd.