Net als andere aankopen kunt u ook een recent afgesloten verzekering annuleren of opzeggen binnen een wettelijk gedefinieerde termijn. U kunt een verzekeringscontract dus binnen de wettelijke bedenktijd annuleren, zonder dat u daarvoor schadevergoeding hoeft te betalen of zonder dat u een reden opgeeft. Dit is niet van toepassing op overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen.

U kunt een nieuw contract opzeggen binnen een termijn van:

  • 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor wat betreft de levensverzekeringsovereenkomsten
  • 14 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor andere contracten die tot stand zijn gekomen via een verzekeringsaanvraag of voorafgetekende polis - dus niet via een verzekeringsvoorstel. 

Een verzekeringsaanvraag is een formulier opgemaakt en verstrekt door de verzekeraar waarbij hij aanbiedt om het risico voorlopig ten laste te nemen op verzoek van de verzekeringnemer. Als de verzekerde ook zijn handtekening zet en het document bezorgt aan de verzekeraar, komt de verzekeringsovereenkomst dadelijk tot stand. Deze systemen worden vaak toegepast voor verzekeringen die verzekeraars als ‘eenvoudig’ beschouwen, bijv. voor de familiale verzekering.
Een vooraf getekende polis is door een verzekeraar op voorhand ondertekend.
Een verzekeringsvoorstel is een formulier dat door de verzekeraar aan de verzekeringsnemer wordt toegestuurd met de vraag dit verder in te vullen. Bij ontvangst kan de verzekeraar zich hierop baseren om het risico te beoordelen. Dit formulier verbindt klant noch verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst.

Daarnaast kan u uw verzekeringsovereenkomst ook tijdens de looptijd ervan opzeggen. Hou er echter rekening mee dat deze opzegging vaak aan termijnen gebonden is. Consulteer uw verzekeringspolis om de opzeggingstermijn na te gaan die voor u van toepassing is.