Ablatie bij leverkanker

Ablatie is een techniek om een tumor met hitte te vernietigen. Bij leverkanker is deze behandeling vooral geschikt voor patiënten die wachten op een levertransplantatie of die door een zwakke leverfunctie of andere gezondheidsproblemen geen grote chirurgische ingreep kunnen ondergaan. 

Ook is het een goed alternatief bij tumoren die door hun locatie moeilijk met een operatie weg te halen zijn. Ablatie kan op twee verschillende manieren gebeuren:

  • lokale verhitting met radiogolven (radiofrequentie ablatie, afgekort RFA)
  • verhitting met microgolven (microwave ablatie, afgekort MWA)

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen na radiofrequentie en microwave ablatie zijn pijn in de buikstreek, infectie in de lever en bloedingen in de borstholte of de buik. Uw arts kan u vertellen hoe u het best omgaat met deze bijwerkingen.