Wat is het verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg?

Mensen stellen het begrip ‘palliatief’ nog vaak gelijk met ‘terminaal’ en zien palliatieve zorg als zorg in de laatste levensfase. Er is echter een heel belangrijk verschil tussen beide begrippen.

  • Palliatieve zorg gaat veel breder dan terminale zorg: een palliatieve patiënt kan niet meer genezen, maar kan soms nog jaren een kwaliteitsvol leven leiden.
  • Terminale zorg of zorg bij het levenseinde is maar één onderdeel van de palliatieve zorg. Terminaal wordt iemand pas in de laatste maanden, weken of dagen van de ziekte.

‘Palliatief’ komt van het Latijnse woord ‘pallium’ wat ‘mantel’ betekent. Het is een ander woord voor ‘ondersteunend’ of ‘supportief’.