Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn zus toegang heeft tot mijn medisch dossier?

Ik heb kanker en ben alleenstaand. Mijn zus heeft me gevraagd of ze van nabij mijn gezondheidstoestand mee mag opvolgen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze toegang heeft tot mijn medisch dossier?

U kunt uw zus aanduiden als uw vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon staat u bij bij het uitoefenen van uw patiëntenrechten. Als u uw zus aanduidt als uw vertrouwenspersoon, mag zij zich informeren over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. U geeft zelf de naam op van de beroepsbeoefenaar(s) bij wie dit recht geldt (bijv. uw huisarts, uw oncoloog …). Een ander voorbeeld: uw zus mag samen met u uw patiëntendossier inzien of met uw toestemming uw dossier alleen raadplegen of een afschrift vragen. Een vertrouwenspersoon aanduiden is heel eenvoudig. Gebruik daarvoor het formulier ‘Aanwijzing van een vertrouwenspersoon’. Vraag dit formulier aan uw ziekenfonds of download het op hier. U vindt dit formulier ook in de brochure ‘Ken je rechten als patiënt’ (pagina 34) van het Vlaams patiëntenplatform. Download deze brochure op www.vlaamspatientenplatform.be. Het is aangewezen om drie exemplaren in te vullen. Bewaar zelf één exemplaar, geef één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en één aan de beroepsbeoefenaar bij wie uw vertrouwenspersoon informatie over uw gezondheidstoestand mag opvragen.

Noot: een vertrouwenspersoon is niet hetzelfde als een vertegenwoordiger. In dit laatste geval treedt iemand op in de plaats van een wilsonbekwame patiënt. De vertegenwoordiger werd aangewezen door de patiënt op het moment dat de patiënt hiertoe in staat was. De vertegenwoordiger treedt op in de plaats van de patiënt indien en zolang de patiënt niet in staat is deze rechten zelf uit te oefenen.