Is een stamceldonatie pijnlijk voor de donor?

Mijn man heeft de ziekte van Kahler. In 2010 kreeg hij een stamceltransplantatie met zijn eigen stamcellen maar nu moet hij er opnieuw een krijgen, met donorcellen. Gelukkig is zijn zus 100 % geschikt als donor. Zij wil dat natuurlijk absoluut doen, maar ik zit daar toch mee in: gaat zij daar zelf niet te veel van afzien?

Nee, echt pijnlijk is de afname van stamcellen niet. Er zijn twee manieren om stamcellen af te nemen bij een donor: uit het bloed en uit het beenmerg. Een afname uit het beenmerg gebeurt onder algemene verdoving, wat op zich vrij ingrijpend is om als gezond persoon te ondergaan. Maar in België worden stamcellen meestal uit het bloed gehaald. Dat is een eenvoudigere procedure die lijkt op gewoon bloed geven. De donor krijgt twee prikken en via een infuus stroomt het bloed van de donor naar een machine. Die machine haalt de stamcellen eruit en het bloed gaat terug naar de donor. Dat duurt een paar uur, en dan mag de donor weer naar huis.

Voorafgaand aan de afname van stamcellen krijgt de donor enkele dagen lang spuitjes met een groeifactor toegediend (onderhuidse inspuitingen, dat kan door de donor zelf gebeuren of door een thuisverpleegkundige). Die groeifactor zorgt ervoor dat er meer witte bloedcellen worden aangemaakt. De mensen voelen zich daardoor soms wat grieperig, maar deze bijwerkingen van de groeifactor zijn verder onschadelijk en zijn meestal een dag na de afname van stamcellen verdwenen. Wel kan de donor zich nog enkele dagen moe voelen.

Praat er eens over met uw schoonzus. Onze ervaring is dat de meeste donoren de procedure en de korte ongemakken er maar wat graag bij nemen als ze daarmee iemands leven kunnen redden.

Elke gezonde persoon kan stamceldonor worden en daarmee een mensenleven redden. Hoe meer geregistreerde donoren er zijn, hoe groter de kans dat men voor elke patiënt een geschikte donor vindt. Registreer je op www.stamceldonor.be. Aanstaande ouders kunnen ook navelstrengbloed doneren: vraag ernaar in het ziekenhuis waar u gaat bevallen. Hoe een donatie van navelstrengbloed precies in zijn werk gaat, hangt af van het ziekenhuis en de navelstrengbloedbank waarmee het ziekenhuis samenwerkt. U vindt hier een lijst van ziekenhuizen waar navelstrengbloed gedoneerd kan worden (ga naar de vraag 'Waar kan ik stamcellen doneren').