Tussenkomsten ziekenfonds bij stamceltransplantatie van een vreemde donor

Een overzicht van de tussenkomsten van het ziekenfonds bij stamceltransplantatie van een vreemde donor.

Snel naar

Bekijk alle opties

Er zijn twee soorten stamceltransplantatie:

 • een autologe transplantatie: met eigen beenmerg
 • een allogene transplantatie: met cellen van een vreemde donor. In dat geval zijn er donorkosten en kosten voor de transplantatie.

Donorkosten

De regeling van de tussenkomst bij een beenmergtransplantatie kadert in die voor orgaantransplantaties in het algemeen. Dat betekent o.a. dat de kosten voor technische handelingen en voor de afname van stamcellen bij de donor voor rekening van de receptor zijn. De donor heeft dus zelf geen kosten.

Belgische donor

Selectie

Eerst wordt er in eigen land gezocht naar een geschikte donor. De kosten daarvoor worden vergoed door de ziekteverzekering.

Typering

 • 555450 / 555461
  Bepaling van de HLA-groepen A, B en C (ten minste 25 antigenen) van de kandidaat-donoren, familieleden eerste graad en broers en zussen van de patiënt die kandidaat zijn voor een beenmergtransplantatie of massale transfusies van leucocyten of thrombocyten, verkregen door cellenseparator (met uitsluiting van buitenlandse donor). Per kandidaat-donor.
  Tussenkomst ambulant 97,84 euro; gehospitaliseerd 97,84 euro (per 1 januari 2014)
 • 555472 / 555483
  Bepaling, onafhankelijk van de gebruikte methode, van HLA-groepen DR en DQ van de kandidaat-donoren, familieleden eerste graad en broers en zussen van de patiënt die kandidaat zijn voor een beenmergtransplantatie (met uitsluiting van buitenlandse donor). Per kandidaat-donor.
  Tussenkomst ambulant 97,84 euro; gehospitaliseerd 97,84 euro
 • 555494 / 555505
  Bepaling van HLA-groepen DP bij een kandidaat-beenmergdonor als er meerdere identieke donoren zijn, onafhankelijk van de gebruikte methode.
  Tussenkomst ambulant 130,45 euro; gehospitaliseerd 130,45 euro
 • 555516 / 555520
  Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een orgaan- of beenmergtransplantatie (maximum 1).
  Tussenkomst ambulant 32,61 euro; gehospitaliseerd 32,61 euro.

De donor moet voor afname van beenmerg in principe twee dagen in het ziekenhuis blijven. De terugbetaling van de hospitalisatie gebeurt door het ziekenfonds van de receptor.

Buitenlandse donor

Wordt er in België geen geschikte donor gevonden, dan zal men er in het buitenland naar op zoek gaan. Er kan een bijkomende tegemoetkoming zijn voor de kosten:

 • voor de typering van potentiële donors (om een compatibele donor te vinden);
 • i.v.m. de afname van de stamcellen en de verzekering van de donor in het buitenland;
 • voor het vervoer van een buitenlandse donor.

Voorwaarden

 • inschrijving van de rechthebbende, voordat met de typeringen wordt begonnen, als kandidaat-receptor in het stamcelregister;
 • verklaring dat het Belgisch register met kandidaten-beenmergdonors eerst werd geraadpleegd. Slechts in gemotiveerde gevallen van medische hoogdringendheid kan de opzoeking zowel in binnen- als in buitenland tegelijk starten.

Kosten voor transplantatie

318253-318264: de medische gesuperviseerde voorbereiding en organisatie van een orgaantransplantatie en coördinatie van de erop betrekking hebbende medische prestaties: 3539,11 (op 1 januari 2014)
Verder verleent de ziekteverzekering een tussenkomst voor de hospitalisatiekosten.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op