Sociale voorzieningen: Tegemoetkomingen voor beroepsziekten

Een overzicht van de tegemoetkomingen voor beroepsziekten.

Voor ziekten veroorzaakt door asbest

In België bestaan twee fondsen die financieel tussenkomen als iemand kanker of stoflong (asbestose) heeft die veroorzaakt is door blootstelling aan asbest.

Vergoeding Fedris voor beroepsrisico's

U kunt een een vergoeding aanvragen bij Fedris, het federaal agentschap voor de beroepsrisico's als u 

 • via uw werk blootgesteld bent aan asbestvezels
 • in de privésector of bij een gemeentelijke of provinciale overheid gewerkt hebt
 • en lijdt aan een van deze aandoeningen:
  longvlieskanker (mesothelioom)
  longkanker
  strottenhoofdkanker
  - eierstokkanker

  - stoflong (asbestose)
  - diffuse pleuraverdikkingen (verdikkingen van het binnenste borstvlies, dat de longen bedekt)
  - pleurale plaques (verdikkingen van het buitenste borstvlies)
  - asbestpleuritis (vochtuitstorting tussen de borstvliezen) 

Werkt(e) u voor een andere overheid? Dan is het bestuur van de medische expertise (Medex) bevoegd om uw beroepsziekte te onderzoeken.

Vergoeding Asbestfonds

Wie longvlieskanker (mesothelioom), stoflong (asbestose), strottenhoofdkankerlongkanker, eierstokkanker of diffuse pleuraverdikkingen (verdikkingen van het binnenste borstvlies, dat de longen bedekt) heeft en in België blootgesteld is aan asbestvezels, kan een vergoeding aanvragen bij het Asbestfonds (AFA). Ook bij een overlijden van het slachtoffer betaalt het Asbestfonds een vergoeding uit aan eventuele rechthebbenden. Asbestslachtoffers én hun nabestaanden kunnen deze  vergoeding krijgen maar verliezen met die vergoeding het recht om de voormalige asbestindustrie voor de rechtbank te dagen.

De vergoeding geldt zowel voor mensen die besmet raakten tijdens hun beroepsuitoefening (ook als zelfstandige) als voor mensen die in de privésfeer werden blootgesteld aan asbest (bijv. via de partner of omdat zij in de buurt woonden van een asbestproducerend of -verwerkend bedrijf). Het gaat om aanzienlijke bedragen

Daarnaast voorziet het Asbestfonds voor erkende slachtoffers ook nog andere tussenkomsten, zoals de terugbetaling van het remgeld voor de ziektekosten van de asbestgerelateerde aandoening en de eventueel noodzakelijke hulp van een derde. Voorts is er eveneens een terugbetaling van de begrafeniskosten aan de nabestaanden van het slachtoffer dat overlijdt aan de door asbest veroorzaakte ziekte.

Het is mogelijk dat u recht hebt op een vergoeding van Fedris én van het Asbestfonds, of enkel van het Asbestfonds. De medewerkers van het Asbestfonds kunnen u verder informeren over uw rechten als slachtoffer of nabestaande en helpen u ook bij de administratieve procedures voor het bekomen van de vergoedingen.

Info bij het Asbestfonds of via uw ziekenfonds.

Voor andere beroepsziekten

Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep. Er bestaat een officiële lijst die een aantal beroepsziekten opsomt (bijv. huidkanker door contact met bepaalde stoffen of neusbijholtekanker door contact met houtstof). Wie een beroepsziekte heeft, kan een schadeloosstelling krijgen van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's. De beroepsziekteverzekering is van toepassing op werknemers uit de privésector en personeelsleden van gemeentelijke of provinciale overheden. Fedris is niet bevoegd voor zelfstandigen en federale ambtenaren. 

Voor (bedrijfs)artsen

Bent u arts en vermoedt u een (nieuw) verband tussen een gezondheidsprobleem en blootstelling op het werk? Dan kunt u dit nu signaleren op mysignal.be. Mysignal.be is een proefproject van Fedris, KULeuven en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De bedoeling is om op te sporen of bepaalde werksituaties gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en om nieuwe gezondheidsklachten op het werk beter te voorkomen.