Tegemoetkomingen voor beroepsziekten veroorzaakt door asbest

In België bestaan twee fondsen die financieel tussenkomen als iemand kanker of stoflong (asbestose) heeft die veroorzaakt is door blootstelling aan asbest.

Vergoeding Fedris voor beroepsrisico’s

Je kunt een een vergoeding aanvragen bij Fedris, het federaal agentschap voor de beroepsrisico's als je via je werk blootgesteld bent aan asbestvezels, in de privésector of bij een gemeentelijke of provinciale overheid gewerkt hebt en lijdt aan een van deze aandoeningen:

  • longvlieskanker (mesothelioom)
  • longkanker
  • strottenhoofdkanker
  • eierstokkanker
  • stoflong (asbestose)
  • diffuse pleuraverdikkingen (verdikkingen van het binnenste borstvlies, dat de longen bedekt)
  • pleurale plaques (verdikkingen van het buitenste borstvlies)
  • asbestpleuritis (vochtuitstorting tussen de borstvliezen)

Werk(te) je voor een andere overheid? Dan is het bestuur van de medische expertise (Medex) bevoegd om jouw beroepsziekte te onderzoeken.

Vergoeding Asbestfonds

Wie longvlieskanker (mesothelioom), stoflong (asbestose), strottenhoofdkanker, longkanker, eierstokkanker of diffuse pleuraverdikkingen (verdikkingen van het binnenste borstvlies, dat de longen bedekt) heeft en in België blootgesteld is aan asbestvezels, kan een vergoeding aanvragen bij het Asbestfonds (AFA). Ook bij een overlijden van het slachtoffer betaalt het Asbestfonds een vergoeding uit aan eventuele rechthebbenden. Asbestslachtoffers én hun nabestaanden kunnen deze vergoeding krijgen maar verliezen met die vergoeding het recht om de voormalige asbestindustrie voor de rechtbank te dagen.

De vergoeding geldt zowel voor mensen die besmet raakten tijdens hun beroepsuitoefening (ook als zelfstandige) als voor mensen die in de privésfeer werden blootgesteld aan asbest (bijv. via de partner of omdat zij in de buurt woonden van een asbestproducerend of -verwerkend bedrijf). Het gaat om aanzienlijke bedragen

Daarnaast voorziet het Asbestfonds voor erkende slachtoffers ook nog andere tussenkomsten, zoals de terugbetaling van het remgeld voor de ziektekosten van de asbestgerelateerde aandoening en de eventueel noodzakelijke hulp van een derde. Voorts is er eveneens een terugbetaling van de begrafeniskosten aan de nabestaanden van het slachtoffer dat overlijdt aan de door asbest veroorzaakte ziekte.

Het is mogelijk dat je recht hebt op een vergoeding van Fedris én van het Asbestfonds, of enkel van het Asbestfonds. De medewerkers van het Asbestfonds kunnen je verder informeren over jouw rechten als slachtoffer of nabestaande en helpen je ook bij de administratieve procedures voor het bekomen van de vergoedingen.

Info bij het Asbestfonds of via je ziekenfonds.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 01/02/2023 om 14:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op