Sociale voorzieningen: Aanvullende verzekering

Een overzicht van de maatregelen m.b.t. de aanvullende verzekering.

Tussenkomsten

Verschillende ziekenfondsen verlenen vanuit de aanvullende vrije verzekering bijzondere tussenkomsten (verschillend naargelang het ziekenfonds en het verbond binnen het ziekenfonds), zoals tegemoetkomingen bij de aankoop van hulpmiddelen, incontinentiemateriaal, vervoer en een thuiszorgpremie.

Ook een consultatie bij een psycholoog wordt door sommige ziekenfondsen terugbetaald. Het ziekenfonds kan hierover informatie verstrekken.

Herstelkuur

Na een heelkundige ingreep, chemo- of radiotherapie is het mogelijk een herstelkuur te volgen in een daarvoor erkend huis van een ziekenfonds. De ziekenfondsen kunnen hierover informatie verstrekken.

Het ziekenfonds heeft vaak nog andere tegemoetkomingen, bijv. voor opvang in een dagverzorgingscentrum, kort verblijf, gezinszorg … Lees meer over dagverzorgingscentra of over de terugbetaling van verplaatsingsonkosten naar dagverblijf