Tips voor als een collega met kanker blijft werken tijdens de behandeling

Een van je collega's heeft kanker, maar blijft werken. Wat betekent dat? Hoe kun je hem een hart onder de riem steken? Wat betekent dat voor de taakverdeling op het werk? We geven je enkele tips.

  • Werken met kanker kan en mag. Het werk kan immers zekerheid en stabiliteit bieden omdat het iets vertrouwds is en deel uitmaakt van het ‘gewone’ leven. Respecteer de keuze van je collega om te blijven werken, ook al zou je misschien zelf een andere keuze maken.
  • Werken bij kanker vergroot de kwaliteit van leven. Aan het werk blijven, laat je collega toe om in een vertrouwde omgeving in contact te blijven met anderen. Onderschat niet wat dit voor je collega kan betekenen.
  • Soms spelen financiële redenen mee waarom iemand tijdens de behandeling blijft werken. Toon daarvoor begrip.
  • Je collega moet voor consultaties, onderzoeken en behandelingen wellicht regelmatig naar het ziekenhuis. Probeer bij het maken van werkafspraken in de mate van het mogelijke rekening te houden met de ziekenhuisafspraken van je collega.
  • Door de ziekte en de bijwerkingen van de behandeling is het soms nodig om het takenpakket of de praktische organisatie van het werk (keuze vervoer, spreiding werkuren, aandeel thuiswerk, beschikbaarheid voor opdrachten in het buitenland, gebruik technische hulpmiddelen …) tijdelijk aan te passen. Respecteer de afspraken die je collega daarover maakt met zijn leidinggevende, met de hr-dienst/verantwoordelijke en met de arbeidsgeneesheer.
  • Betrek je collega met kanker bij de projecten en plannen die hij of zij normaal gezien mee opvolgt. Laat je collega zelf aangeven hoe ver zijn of haar betrokkenheid kan reiken.
  • Neem niet zomaar taken over van je collega met kanker, hoe goed bedoeld dat ook is. Vraag aan je collega waarmee je hem of haar het best kunt helpen. Neem ook nooit taken van iemand over zonder dit eerst te bespreken met zijn of haar leidinggevende en met je eigen leidinggevende.
  • Iemand die in behandeling is voor kanker, maakt goede en minder goede dagen mee. Toon begrip als je collega fysiek of emotioneel een minder goede dag heeft.
  • Soms wil een zieke collega het op zijn werk niet (te veel) over zijn ziekte hebben. Je kunt dan toch je belangstelling tonen door bijvoorbeeld te zeggen ‘Ik wil je graag vragen hoe het met je gaat, maar vind je dat nu een geschikt moment?’.
  • Wees je ervan bewust dat emoties niet altijd hetzelfde zijn. Dat kan het soms moeilijk maken om elkaar te begrijpen. Het kan zijn dat je erg ontdaan bent, terwijl je zieke collega er juist tegenaan wil. Of dat jij vol hoop bent, terwijl je zieke collega op dat moment vooral erg verdrietig is.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 02/10/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan Titia Dergent, psycholoog ZNA Middelheim
Laatst aangepast op