Wanneer uw werkhervatting niet verloopt zoals verhoopt, onderneemt u in het belang van uw gezondheid, maar ook in uw juridisch belang, best zo snel mogelijk actie.

Als eerste stap kunt u bij uw leidinggevende, werkgever of arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd) aankloppen. Samen kan gekeken worden of er aanpassingen mogelijk zijn waardoor u wel aan het werk kunt blijven. Wanneer dit niet mogelijk of onvoldoende is, kunt u zich tot uw behandelend arts richten, die zal oordelen of u al dan niet arbeidsgeschikt bent. Oordeelt hij dat u opnieuw arbeidsongeschikt bent, dan moet u de adviserend arts van het ziekenfonds op de hoogte te brengen.

Indien u als werknemer niet naar behoren functioneert, kan de werkgever u een contractuele tekortkoming verwijten, wat eventueel aanleiding kan geven tot een negatieve evaluatie, een aansprakelijkheid voor veelvoorkomende lichte fouten of zelfs ontslag.