Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico’s (waaronder het risico op bepaalde soorten kanker) bij langdurig en veelvuldig gebruik van de gsm niet uitgesloten worden. Daarom raden experts, onder wie ook de wetenschappers van de Hoge Gezondheidsraad van België, aan om de blootstelling aan straling door de gsm uit voorzorg te beperken, zeker bij kinderen onder de 12 jaar.

Tips om blootstelling aan gsm-straling te beperken:

Man telefoneert met smartphone
  • Vermijd onnodige of lange telefoongesprekken met uw gsm, ook al respecteert het toestel de normen.
  • De blootstelling is het hoogst tijdens de eerste seconden wanneer het toestel verbinding zoekt. U doet er goed aan even te wachten voordat u uw gsm tegen uw oor drukt. Gebruik voor lange telefoongesprekken een vast toestel (geen gsm of DECT-telefoon; de blootstelling aan radiogolven afkomstig van een DECT-telefoon is wel vijf keer zo klein als die van een gsm).
  • Gebruik een oortje of bel met het luidsprekertje aan.
  • Stuur een sms in plaats van te bellen. Uw gsm zendt dan slechts een kort signaal uit en u houdt uw gsm op enige afstand van uw lichaam.
  • Vermijd om te bellen op plaatsen met een slechte ontvangst. Bij een slechte ontvangst vergroot uw gsm zijn vermogen.
  • Extra voorzichtigheid is geboden bij gsm-gebruik door kinderen. Zij komen al vroeg in contact met gsm-toestellen. De totale blootstelling tijdens hun leven zal groter zijn dan die van de huidige volwassenen. Kinderen absorberen gsm-straling ook meer dan volwassenen. Daarom is het beter dat kinderen onder de 12 jaar niet met een gsm werken; tenzij in noodgevallen.

Meer tips i.v.m. verstandig gsm-gebruik (federale overheid).

Tips om straling door draadloze netwerkverbindingen te beperken:

  • Schakel uw draadloze netwerkverbinding enkel aan als het nodig is. Dit geldt in het bijzonder voor de wifi-adapter van uw laptop. Anders zoekt uw laptop voortdurend verbinding met het netwerk. Dat leidt tot onnodige blootstelling.
  • Plaats het wifi-basisstation enkele meters van de plaats waar u lange tijd verblijft.

Kankerverwekkend?

In mei 2011 klasseerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) elektromagnetische straling veroorzaakt door gsm’s (gsm-straling) als ‘mogelijk kankerverwekkend bij mensen’ (classificatie 2B). Volgens het IARC is er bij veelvuldig bellen mogelijk een verhoogd risico op glioom (een soort hersentumor) en akoestisch neuroom (goedaardig gezwel aan de gehoorzenuw). Het is wel zo dat het risico op deze aandoeningen op zich al erg klein is. Classificatie 2B betekent dat het nog mogelijk is dat het gevonden verband slechts schijnbaar is, en dat toeval of een vertekening de resultaten kleurt. Volgens het IARC is dan ook meer onderzoek nodig. Het IARC heeft het enkel over gsm-straling en niet over wifi, bluetooth, draadloze telefoons... Het gaat ook niet over zendmasten van mobiele telefonie. Het IARC vond het nog te vroeg om over deze bronnen conclusies te trekken.

In het licht van de IARC-classificering nam de Belgische overheid uit voorzorg een aantal maatregelen i.v.m. gsm’s. Sinds 1 maart 2014 is de verkoop van aangepaste mobieltjes, geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar, verboden. Ook mag geen reclame meer worden gemaakt voor gsm-gebruik bij deze leeftijdsgroep. Daarnaast wordt de stralingswaarde (SAR of SAT) van de gsm verplichte consumenteninformatie, zowel in de winkel als bij onlineverkoop. SAR of SAT, uitgedrukt in watt per kilogram (W/kg), geeft de omzetting van elektromagnetische energie van radiogolven in warmte weer.

Met een gsm met een lagere SAR-waarde kunt u uw gemiddelde blootstelling verminderen. Die waarde geeft wel niet de werkelijke blootstelling weer. Tijdens de test om de SAR-waarde te bepalen, zendt de gsm aan zijn maximaal vermogen uit. In de praktijk is het zendvermogen van een gsm variabel. Hoe beter de ontvangst, hoe kleiner het zendvermogen. Een uitgeschakelde gsm zendt niets uit. In stand-by zendt hij slechts af en toe een kort signaal uit om zijn positie aan het netwerk te laten weten. Alleen tijdens een gesprek zendt de gsm continu uit.

Ter info: de blootstelling aan radiogolven afkomstig van gsm-zendmasten is meer dan 10.000 keer zo klein als de blootstelling bij gebruik van mobieltjes.

Daarnaast zijn er ook nog de gegevens en de aanbevelingen van het internationale BioInitiative rapport (geactualiseerd in december 2012) over elektromagnetische straling (EMS) veroorzaakt door gsm’s, wifi, DECT-telefoon ... Dit rapport is zeker vatbaar voor opmerkingen, maar geeft wel enkele belangrijke aanwijzingen. Het wijst o.m. op een toegenomen risico op glioom en akoestisch neuroom bij mensen die langer dan tien jaar met een gsm aan hetzelfde oor bellen. Het pleit o.a. voor strengere veiligheidslimieten voor EMS, voor een betere bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen (zwangere vrouwen, kinderen, mensen met al bestaande chronische ziekten en ouderen), en voor een ontmoediging van het gebruik van draadloze laptops en draadloze toestellen in scholen.