CEA

CEA (carcino-embryonaal antigen) is een tumormarker die gebruikt wordt voor de opvolging van onder andere dikkedarmkanker.

Vóór het begin van de behandeling (en voor de operatie), bepaalt je arts na een bloedprik je CEA-waarde. Een normale CEA-waarde is kleiner dan 5,0 μg/L, voor rokers wordt een hogere normale waarde gehanteerd. Als die waarde voor de behandeling verhoogd is, zal ze tijdens en na de behandeling opnieuw getest worden. De waarden zakken gewoonlijk tijdens de behandeling (al kan een lichte stijging ook voorkomen), en zijn normaal na de behandeling. Bij controles achteraf worden jouw CEA-waarden opgevolgd om te zien of de kanker is uitgezaaid, zelfs al heb je geen symptomen.

De bedoeling van CEA-opvolging na de operatie is om uitzaaiingen in een vroeg en behandelbaar stadium te ontdekken. Als jouw CEA-waarde verhoogd blijft, zal je arts meer onderzoeken laten uitvoeren. Als er sprake is van een of enkele uitzaaiingen van dikkedarmkanker in de lever of de longen, bekijken de artsen of het mogelijk en zinvol is om ze operatief te verwijderen.

Laatst aangepast op
Laatst medisch gereviseerd op