Chirurgie bij slokdarmkanker

Een operatie is alleen mogelijk als uit zorgvuldig preoperatief nazicht blijkt dat de conditie van de patiënt dit toelaat, als de tumor niet door de slokdarmwand is doorgegroeid in omliggend weefsel (zoals in de aorta) en indien er geen uitzaaiingen op afstand aanwezig zijn.

Helaas is het niet altijd mogelijk om op voorhand met zekerheid vast te stellen of de twee laatste voorwaarden (geen doorgroei in omliggend weefsel en geen uitzaaiingen op afstand) vervuld zijn. Soms blijkt dit pas tijdens de operatie. Als de chirurg tijdens de operatie ziet dat er toch doorgroei of uitzaaiingen op afstand zijn, moet hij soms besluiten om niet verder te opereren en een andere behandeling voor te stellen. Dit laatste is dankzij de verbeterde precisie van de beeldvorming tegenwoordig eerder zelden het geval.

De chirurgische ingrepen voor slokdarmkanker zijn complex en risicovol. De overlevingskansen liggen beduidend hoger als de patiënt behandeld wordt in een ‘ervaren’  ziekenhuis (wat betekent dat er jaarlijks meer dan 20 gelijkaardige operatieve ingrepen uitgevoerd worden in datzelfde ziekenhuis). Het is aan te raden om een ziekenhuis en een chirurg te vinden die veel ervaring hebben met deze operaties. Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) publiceerde recente cijfers van het aantal operaties voor slokdarmkanker per ziekenhuis. U vindt hier de resultaten per ziekenhuis (de tabel onderaan geeft het eenvoudigste overzicht).

Bij de operatie wordt de tumor verwijderd samen met een deel van het omringende weefsel. Ook de lymfeklieren in de omgeving en op afstand van de tumor worden weggehaald. Nadat het stuk slokdarm met de tumor is weggehaald, moet het overgebleven deel van de slokdarm weer met de maag worden verbonden. Daar zijn verschillende technieken voor:

  • Als de slokdarm is verwijderd, wordt het bovenste deel van de slokdarm weer met de maag verbonden. Van de maag wordt een soort buis vervaardigd (buismaag), die op de plaats gelegd wordt waar oorspronkelijk de slokdarm gelegen was.
  • Als de tumor tegen de maag aan zit, wordt vaak ook een groter stuk van de maag (of soms zelfs de volledige maag) verwijderd. Voor het maken van een verbinding tussen slokdarm en maag kan een stuk van de dunne darm of dikke darm worden gebruikt.

Bijwerkingen

Het wegnemen van een stuk of de volledige slokdarm is een ingrijpende operatie waarvoor u wellicht een tweetal weken of langer in het ziekenhuis moet verblijven. Na een slokdarmoperatie hebben veel mensen last van vermoeidheid, pijn, misselijkheid en voedingsproblemen.

Bij een ongecompliceerd verloop zal al vrij snel enkele dagen na de ingreep de voeding langs de mond worden hervat. De aard van de ingreep brengt met zich mee dat niet alleen de reservoircapaciteit vermindert maar dat ook de reservoirfunctie van de maag verstoord wordt. Snel volheidsgevoel is hiervan het belangrijkste gevolg. Daardoor zullen de meeste patiënten de eerste weken tot maanden een vrij aanzienlijk gewichtsverlies ondervinden. Om dit tegen te gaan, is het aangewezen om kleinere maar frequentere maaltijden (vijf- tot zesmaal per dag) te gebruiken. De voeding moet daarenboven calorie- en proteïnerijk zijn. Het kan aangewezen zijn om tijdelijk sondevoeding via een opening in de buikwand (voedingsstoma) toe te dienen.

De behandelend chirurg zal u in samenwerking met de diëtist en/of logopedist helpen om het voedingspatroon aan te passen tijdens het genezingsproces van de slokdarm en buismaag.

Ontstaan er na een operatie klachten over de passage van voedsel, overleg hierover dan met uw arts. De klachten kunnen te maken hebben met de vorming van littekenweefsel in de slokdarm. Dit kan met behulp van een endoscopie (zie hoger) worden ‘opgerekt’, waardoor de doorgang opnieuw vrijkomt.

Meer informatie

Forum

Re: Mixoïd rondcel liposarcoom

Hallo,

Wees maar gerust dat je daar op de juiste plaats bent, die mensen die de machines om te bestralen bedienen weten idd niet alles over alle kankersoorten.
De plaats, en hoe, en hoeveel er moet bestraald worden wordt vooraf berekend door een groep artsen die je daar nooit zult zien.
Ik heb daar ook bestraald geweest voor 25 beurten, voor de operatie, en de tumor was bijna gehalveerd.
Ik had soms dagen, en zeker tegen het einde van de bestraling, dat als ik op de tafel lag, dat ze een arts moesten bij roepen omdat de tumor elke dag kromp, en zo elke dag moest bijgeregeld worden.
De meeste mensen die daar voor

Re: Mixoïd rondcel liposarcoom

Hallo, ik heb in oktober nieuws gekregen (na het verwijderen van een vaste massa in mijn been ter hoogte van de knie) dat het in mijn geval gaat om een synoviaal sarcoom. In november werd ik nog eens geopereerd en werd extra weefsel weggenomen rond de plaats waar het sarcoom had gezeten. Bleek dat er toch nog heel wat tumorcellen in het weggenomen weefsel zaten. Ik ben nu sedert januari gestart met de bestralingen (30 beurten) en dit gebeurd in Brugge. Ik heb hier in het ziekenhuis geen enkele weet van lotgenoten met weke delen kanker en ik krijg meer en meer de indruk dat men hier in het ziekenhuis ook niet echt veel weet over dit type. Ik