Chirurgie bij maagkanker

Opereren is de belangrijkste behandeling voor de meeste maagkankers. Als de kanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, kan chirurgie volstaan als behandeling.

De chirurgische ingrepen voor maagkanker zijn complex en risicovol. De overlevingskansen liggen beduidend hoger als de patiënt behandeld wordt in een ‘ervaren’ ziekenhuis. Het is daarom aan te raden om een ziekenhuis en een chirurg te vinden die veel ervaring hebben met deze operaties. Vraag de chirurg of de behandelend arts hoe vaak deze ingreep in uw ziekenhuis plaatsheeft.

Meestal wordt een deel van de maag verwijderd (dit heet een gedeeltelijke gastrectomie) of de hele maag (totale gastrectomie). Daarbij worden vaak ook de lymfeklieren in de buurt van de maag mee weggenomen, en, afhankelijk van de uitgebreidheid van de tumor, bepaalde andere organen rond de maag, bijvoorbeeld het onderste deel van de slokdarm, het bovenste deel van de dunne darm, de milt of een stuk van de pancreas. Er zijn verschillende chirurgische technieken om het overgebleven deel van de maag te verbinden met de dunne darm of, als de maag helemaal is weggenomen, om de slokdarm met de dunne darm te verbinden.

Ook als de tumor te ver gevorderd is om nog volledig weg te nemen, kan een operatie nuttig zijn, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de doorgang van voedsel naar de maag volledig geblokkeerd geraakt.

Leven zonder maag of met maar een stuk van de maag is mogelijk, al is wel een aanpassing van voeding en de manier van eten nodig.

Complicaties en bijwerkingen

Het wegnemen van een stuk of de volledige maag is een ingrijpende operatie. Complicaties zijn bijvoorbeeld bloedingen, bloedklonters en schade aan nabijgelegen organen, zoals de galblaas en de pancreas.

Na de operatie kunnen bijwerkingen ontstaan zoals oprispingen, buikpijn na het eten, ijzer- en vitaminetekort en diarree. Omdat de maag niet meer zoveel voedsel aan kan als voor de operatie, of omdat het voedsel in de dunne darm afgebroken wordt in plaats van in de maag, is een aanpassing van de voedingsgewoonten nodig. Het belangrijkste gevolg van de operatie is dat u sneller een verzadigd gevoel zult hebben en vaker kleine beetjes moet eten. Vraag aan uw behandelend artsenteam bij welke diëtist u terechtkunt voor voedingsadvies op maat.

Meer informatie

Lotgenotengroepen

Forum

Kostprijs? Wat kost kanker?

Beste mensen

Ik ben journaliste voor Het Nieuwsblad en naar aanleiding van een Gentse vrouw met borstkanker die vorige maand ons haar verhaal vertelde over de financiële kostprijs van kanker, willen we voor onze weekendbijlage NU dieper in gaan op het onderwerp aan de hand van getuigenissen. Ik ben dus op zoek naar enkele dappere vrouwen en mannen die met mij de rekening willen maken. We spreken hier over alle kosten, van de parkingticketjes van het ziekenhuis, over de pijn of slaapmedicatie die niet (volledig) wordt terugbetaald, tot de pruiken, make-up, mutsen en sjaals, protheses, en ook hulpmiddelen zoals wandelstok, rollators

toevallige vondst van urineleiderkanker op 48 jarige leeftijd

:o Ik ben Bart, en na een preventief darmonderzoek omdat ik een spastisch colon heb, werd toevallig op de echo van 4 maart 2019 een verbrede urineleider gezien en werd een contrast-CT gedaan waarbij een obstructie van 2 cm zichtbaar was die geen niersteen was. Voor de lokale urologe en radioloog was dit niet alarmerend genoeg in het lokale ziekenhuis, maar ben ik toch op eigen initiatief direct naar prof urologie in UZ-Gent gegaan, waar op 21 maart 2019 onmiddellijk kanker werd vastgesteld. Na een uretheroscopie werd onmiddellijk overgegaan op 2 april 2019 tot een nefro-ureterectomie waarbij de rechternier en rechter urineleider verwijderd