Behandeling van uitzaaiingen van dikkedarmkanker

Door de betere chemotherapieën en de betere chirurgische technieken, kunnen uitzaaiingen van dikkedarmkanker soms ook geopereerd worden. Levermetastasen kunnen bijvoorbeeld weggesneden worden of behandeld worden met radiofrequentie ablatie (RFA, lokale verhitting met radiogolven, ook ‘wegstomen’ genoemd) of microwave ablatie (MWA, lokale verhitting met microgolven). Door de straling verbranden de kankercellen. Soms wordt deze behandeling gecombineerd met een operatie. 

Ook longmetastasen kunnen als ze beperkt zijn soms geopereerd worden. Daarenboven kan men soms beperkte long- of levermetastasen behandelen met bestraling, als ze slecht gelegen zijn voor operatie. Levermetastasen kunnen ook behandeld worden met radio-embolisatie. Dat is een techniek waarbij radioactieve deeltjes via de liesslagader in de lever ingebracht worden. 

Als er uitzaaiingen zijn in de buikholte, wordt soms geopteerd voor HIPEC. Dat is een combinatie van een uitgebreide operatie waarbij alle zichtbare kankercellen worden weggenomen en daarna een spoeling van de buikholte met verwarmde chemotherapie om resterende, onzichtbare tumorcellen te doden. Door HIPEC kan de ziekte soms langer wegblijven en wordt zo de levensduur verlengd. Het is wel geen eenvoudige therapie en ze kan voor sommige patiënten heel wat nevenwerkingen met zich meebrengen. Ze gebeurt in ons land in enkele expertisecentra. Vraag aan uw arts of in aanmerking komt voor deze behandeling, wat de voor- en nadelen ervan zijn en in welk ziekenhuis u daarvoor terechtkunt. 

Voor al deze behandelingen is het belangrijk dat u wordt opgevolgd door een multidisciplinair en ervaren team van experts.