De waterpijp of shisha wordt vaak als weinig schadelijk beschouwd. Ten onrechte. Ze is minstens even schadelijk als de klassieke sigaret. Meer zelfs, de hoeveelheid rook die met een waterpijp geïnhaleerd wordt, is groter dan bij een sigaret.

Het water van de waterpijp filtert de schadelijke stoffen zeker niet. Het maakt enkel de rook vochtiger en koelt die af. Dit vermindert lichtjes de irriterende effecten, maar maakt de rook niet minder giftig. Wanneer u een waterpijp rookt, zal het lichaam bepaalde toxische stoffen in hogere dosissen opnemen dan wanneer u sigaretten zonder filter zou roken.

Tabaksrook van de waterpijp bevat meer dan 4000 bestanddelen waarvan er enkele honderdtallen schadelijk zijn. Rook van de waterpijp is samengesteld uit giftige en kankerverwekkende stoffen, zoals CO, cadmium, lood, nitrosamines, aldehydes en andere verbrandingsstoffen. Deze stoffen komen vrij door de zachte verbranding van de waterpijptabak.

Een waterpijpsessie, die 20 tot 60 minuten duurt, staat gelijk aan het roken van twee pakjes sigaretten. Bij een waterpijpsessie wordt 1,7 keer meer nicotine geïnhaleerd dan bij het roken van een gewone sigaret, de hoeveelheid koolstofmonoxide (CO) ligt 6,5 keer hoger en de hoeveelheid teer 46,4 keer hoger! Het grootste deel van de teer passeert het water in de vorm van bellen, en bereikt via de bovenste luchtwegen de luchtpijptakken en de longblaasjes, wat tot irritaties en hoest kan leiden. Op termijn kan dit longkanker veroorzaken.

De waterpijp houdt dezelfde risico’s in voor de gezondheid als het roken van sigaretten. Het risico op tabaksverslaving is ook hoog. Bovendien maakt het doorgeven van de waterpijp deel uit van het hele ritueel, en wordt het mondstuk dus gezamenlijk gebruikt. Daardoor kunnen ziekten als herpes, hepatitis en tuberculose worden doorgegeven.

Meer informatie

  • WAT WAT: info op maat van jongeren over de waterpijp