Vrouwen kunnen aan het Centrum voor Kankeropsporing laten weten dat dit onderzoek om medische redenen voor hen niet aangewezen is of dat ze om persoonlijke redenen geen aanbevelingsbrieven meer wensen te ontvangen.

Dat kan op de website www.bevolkingsonderzoek.be. Inloggen met de persoonlijke code vermeld op de brief is hiervoor noodzakelijk. Dit kan ook via e-mail (kanker@bevolkingsonderzoek.be) of op het gratis telefoonnummer 0800 60 160.