Wat wordt bedoeld met het stadium van kanker?

Onlangs is neuskanker bij mij vastgesteld. Ik hoorde dat mijn kans op genezing onder andere afhangt van het stadium van mijn ziekte. Wat is dat precies?

Het stadium van kanker is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Het stadium zegt iets over

  • waar de tumor zit,
  • hoe groot de tumor is,
  • of er meerdere tumoren zijn,
  • of er lymfeklieren of organen in de buurt van de tumor zijn aangetast,
  • of er uitzaaiingen zijn elders in het lichaam en zo ja waar.

Met deze informatie kan de arts de ernst van de ziekte inschatten en een behandeling voorstellen.

Voor neuskanker en veel andere kankersoorten onderscheiden we vier stadia. We duiden ze aan met Romeinse cijfers van I (beginstadium) tot en met IV (vergevorderd stadium).

  • In stadium I en II is de tumor beperkt tot de neus zelf. De lymfeklieren in de buurt van de tumor zijn niet aangetast. In stadium II is de tumor in de neus iets groter dan in stadium I.
  • In stadium III is de tumor in de neus doorgegroeid naar andere weefsels zoals het gehemelte, de wang of de oogkas. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren in de hals zitten.
  • In stadium IV zitten er uitzaaiingen in andere organen. Bij neuskanker is dat meestal in de longen.

Uw arts kan u meer vertellen over de stadiumindeling bij neuskanker. Hij kan ook aangeven in welk stadium de ziekte bij u is, en wat dat zegt over de behandeling en de vooruitzichten in uw situatie. Houd er rekening mee dat er voor een goede stadiumbepaling soms veel onderzoeken nodig zijn. Dat vraagt tijd.