Verlof om voor iemand te zorgen die ziek is

Mijn vader is sinds vorige maand in behandeling voor pancreaskanker. Om de twee weken ga ik met hem mee naar het dagziekenhuis waar hij chemotherapie krijgt. Ik spring ook bij in zijn huishouden, want mijn vader kan nu veel minder dan voor hij ziek werd. Kom ik in aanmerking voor een of andere verlofregeling zodat ik tijdelijk minder kan werken?

Ja, zo’n verlofregeling bestaat, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Er zijn drie verschillende thematische verloven voor werknemers die tijdelijk het werk (volledig of deeltijds) willen onderbreken om voor een zieke te zorgen. Een eerste is het verlof medische bijstand om bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Voor palliatieve zorg van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, kunt u palliatief verlof aanvragen. Een familieband met de patiënt is niet vereist, enkel een attest van de behandelend arts van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken. Vanaf 1 september 2020 bestaat er nog een derde thematisch verlof in de vorm van mantelzorgverlof. Dit geeft mantelzorgers de mogelijkheid om een maand niet of twee maanden minder te werken.

Als u in de privésector werkt, hebt u naast thematisch verlof ook recht op tijdskrediet met motief. De twee systemen samen maken het mogelijk om in de privésector voor langere tijd het werk volledig of deels te onderbreken om voor een zwaar ziek gezins- of familielid te zorgen. Werkt u in de openbare sector? Dan kunt u naast thematisch verlof ook gewone loopbaanonderbreking aanvragen.

Als u thematisch verlof, tijdskrediet met motief of gewone loopbaanonderbreking opneemt, hebt u recht op een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Onder bepaalde voorwaarden vult de Vlaamse Gemeenschap de uitkering aan met een aanmoedigingspremie zorgkrediet.

Om uit te zoeken voor welke verlofregeling u in aanmerking komt en/of welke voor u de interessantste is, vraagt u het best uitleg aan uw werkgever, uw sociaal secretariaat, uw vakbond, de RVA of de sociale dienst van van het ziekenfonds of het ziekenhuis van de persoon voor wie u zorgt.

Bent u zelfstandige? Als u uw zelfstandige beroepsactiviteit tijdelijk volledig onderbreekt of met minstens 50 procent vermindert om te zorgen voor een ziek familielid, hebt u recht op een mantelzorguitkering. Neem hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.