Thematische verloven (private en openbare sector)

Er bestaan drie soorten thematische verloven voor mensen die in de privésector of de openbare sector werken en een tijdje minder of niet willen werken om voor een zieke te zorgen.

Verlof medische bijstand

Het verlof medische bijstand dient om bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Onder “zwaar ziek” wordt verstaan elke ziekte of medische ingreep die de behandelend arts van je familie- of gezinslid als zodanig beoordeelt. Elke bijstand die noodzakelijk is voor het herstel van de patiënt, hetzij sociaal, familiaal of emotioneel alsook de verzorging, komt in aanmerking.

Meer info over de aanvraagprocedure voor verlof medische bijstand, de mogelijke stelsels van onderbreking (voltijds, halftijds of vermindering met 1/5) en de duur van de onderbreking.

Bijzonderheden

Verlof voor palliatieve zorg

Palliatieve zorg is elke vorm van bijstand (medisch, sociaal, administratief en psychologisch) en verzorging.

Een familieband met de patiënt is niet vereist, enkel een attest van de behandelend arts van de patiënt waaruit blijkt dat jij bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken.

Meer info over de aanvraagprocedure voor palliatief verlof, de mogelijke stelsels van onderbreking (voltijds, halftijds of vermindering met 1/5) en de duur van de onderbreking.

Bijzonderheden

  • Voor alleenstaanden die het palliatief verlof opnemen om voor hun kind te zorgen, is er (sinds 1 januari 2020) een hogere uitkering (4,5 % hoger). Voorwaarden zijn: de werknemer mag enkel samenwonen met één of meerdere kinderen die te zijnen laste zijn, hij moet de biologische ouder zijn of instaan voor de dagelijkse opvoeding van het kind waarmee hij samenwoont, én het kind moet jonger zijn dan 18 jaar. Voor kinderen met een handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar.
  • In de privésector bestaat naast het thematisch verlof voor palliatieve zorg van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt ook tijdskrediet voor het motief ‘palliatieve zorgen verlenen’. De twee systemen samen maken het mogelijk om in de privésector voor langere tijd het werk volledig of deels te onderbreken om palliatieve zorgen te verlenen.

Mantelzorgverlof

Vanaf 1 september 2020 is er met het mantelzorgverlof een derde thematisch verlof. Het geeft werknemers in de privésector en ambtenaren de mogelijkheid om één extra maand zorgverlof op te nemen.

  • Het verlof kan voltijds in één maand worden opgenomen, maar wie voltijds werkt kan het ook halftijds of via één vijfde opnemen.
  • De maand verlof geldt per zorgbehoevende. Gespreid over een volledige loopbaan mag een mantelzorger maximaal zes maanden gebruikmaken van het voltijdse mantelzorgverlof. D.w.z dat een mantelzorger verlof kan opnemen voor maximaal zes personen. 
  • Belangrijk: je hoeft geen familie te zijn om aanspraak te maken op het verlof (wat wel een voorwaarde is als je bijv. ‘verlof voor medische bijstand’ aanvraagt). Ook als buur of vriend kun je gebruikmaken van de nieuwe regeling.
  • Maximum 3 personen kunnen zorgverlof aanvragen voor dezelfde patiënt.
  • Om een beroep te kunnen doen op het verlof moet de mantelzorger een erkenning aanvragen bij het ziekenfonds. De mantelzorger dient daarvoor een verklaring op erewoord in, waarin hij aangeeft dat hij minstens 50 uur per maand, of 600 uur per jaar, hulp en bijstand verleent aan de hulpbehoevende. Het ziekenfonds evalueert de zorgbehoevendheid van de patiënt alvorens de erkenning goed te keuren.
  • De erkenning blijft in principe één jaar geldig, maar een verlenging is mogelijk. Het volstaat dat mantelzorger en hulpbehoevende op erewoord verklaren dat de situatie een verlenging vereist.
  • Wie mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA. Lees alle informatie hierover op de website van de RVA.
  • Daarnaast heb je ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie die bovenop de uitkering van de RVA komt. Lees alle informatie hierover op de website van de Vlaamse overheid.

Vraag meer info bij je ziekenfonds.

Aanvraag indienen en dossier opvolgen

Nieuwe aanvragen doen en je dossier opvolgen kun je via de site van de sociale zekerheid.

Met de toepassing Break@Work kun je berekenen hoeveel thematisch verlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet je nog kunt opnemen, en wat het bedrag van je uitkering zou zijn.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 05/06/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan CM-Infopunt Chronisch Zieken en Chris Heremans, Griet Van de Walle, Brecht Desplenter (Kom op tegen Kanker)
Laatst aangepast op