Tweede mening

Misschien wilt u over uw onderzoeksresultaten of over een voorgestelde behandeling praten met een andere arts. Zo’n tweede mening (vaak een second opinion genoemd) vragen is helemaal geen overdreven of uitzonderlijke wens. U hebt recht op een tweede mening.

Mogelijk vindt u het moeilijk om uw arts te vertellen dat u graag een tweede mening zou horen. De meeste artsen begrijpen echter dat iemand die voor een levensbedreigende situatie of een ingrijpende beslissing staat, behoefte kan hebben aan een tweede mening. Ook in andere situaties kan een tweede mening nuttig zijn: voor uw gemoedsrust, omdat het om een zeldzame tumor gaat, omdat er verschillende behandelingsopties zijn en het ook voor de arts interessant kan zijn om een ander advies te horen enz.

Als u een tweede mening wilt, kunt u daar het beste heel duidelijk over zijn met uw arts. U kunt hem of haar vragen naar een geschikte arts voor een tweede opinie. Uw behandelend arts weet immers welke andere artsen gespecialiseerd zijn in een bepaald domein, en wil ook dat u goed terechtkomt.  Uw arts kan ook helpen uw dossier voor te bereiden om mee te nemen naar de tweede arts. Ook de huisarts kan helpen een geschikte arts te vinden voor een tweede mening.

Voorbereiding

Het is niet nodig dat de arts aan wie u om een tweede mening vraagt alle onderzoeken opnieuw doet. De tweede arts heeft wél goede medische gegevens nodig, en die staan in uw medisch dossier.

De meeste artsen begrijpen dat iemand die voor een levensbedreigende situatie of een ingrijpende beslissing staat, behoefte kan hebben aan een tweede mening.

U neemt daarom best een kopie van uw medisch dossier mee op consultatie, zodat beide artsen over dezelfde gegevens beschikken. U kunt ook uw huisarts vragen om te helpen uw dossier voor te bereiden: hij krijgt immers ook alle verslagen toegestuurd of hij kan ze terugvinden in uw gedeeld gezondheidsdossier, zodat u aan de hand van deze verslagen al een heel eind op weg bent om de nodige informatie samen te brengen.

Als u een goede arts voor een tweede mening heeft gevonden, belt u met het ziekenhuis om een afspraak te maken. Wat u zeker moet meenemen: een samenvattende brief (met de diagnose, de evolutie van de ziekte met eventuele stadiumbepaling en al gestarte behandeling of aanbevelingen voor behandelingen) en alle belangrijke onderzoeksresultaten (scans, cd-roms met beelden van onderzoeken enz.). Dat kan tegenwoordig ook eenvoudigweg elektronisch: als u daarvoor uw toestemming geeft, kunnen ziekenhuizen en uw andere zorgverleners (bijv. de huisarts) uw bloedresultaten, röntgenfoto’s, scans, medicatie, … en andere gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier uitwisselen. U kunt daarvoor uw toestemming geven op mijngezondheid.be of via uw huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart en de pincode ervan nodig. Meer informatie over het delen van uw gezondheidsdossier vindt u in het luik Toegangsbeheer op mijngezondheid.be.