Een borstprothese, een reconstructie van de borst, een pruik, kinesitherapie enz.: welke tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgt u?

Borstamputatie

De mastectomie (= volledige wegname van de borst) wordt terugbetaald in functie van de reële ingreep. Elke ingreep heeft een andere code en terugbetaling.

 • verwijderen van de volledige borstklier (mastectomie) voor kwaadaardige tumor
  code 227636 227640 - 213,36 euro
 • verwijderen van de volledige borstklier (mastectomie) voor kwaadaardige tumor en resectie van schildwachtlymfeklier
  code 227651 227662 - 320,05 euro
 • verwijderen van de volledige borstklier (mastectomie) voor kwaadaardige tumor en resectie van schildwachtlymfeklier met peroperatoir anatomopathologisch onderzoek van de schildwachtlymfeklier
  code 227673 227684 - 373,39 euro
 • verwijderen van de volledige borstklier (mastectomie) voor kwaadaardige tumor met okseluitruiming
  code 227695 227706 - 426,73 euro
 • verwijderen van de volledige borstklier (mastectomie) voor kwaadaardige tumor en resectie van schildwachtlymfeklier die, wanneer tumoraal ingenomen bij peroperatoir anatomopathologisch onderzoek, gevolgd wordt door een okseluitruiming
  code 227710 227721 - 508,01 euro

Na een borstamputatie kan een vrouw een uitwendige prothese kiezen (een prothese die in de bh geschoven wordt of een kleefprothese die met strips op de huid aangebracht wordt) of kiezen voor een borstreconstructie. Een borstreconstructie kan gebeuren met een implantaat van synthetisch materiaal of met eigen lichaamsweefsel.

Uitwendige borstprothesen

Om aanspraak te maken op terugbetaling moet het product worden voorgeschreven door een arts en verstrekt door een erkend bandagist. In het onderstaande overzicht staat tussen haakjes het verstrekkingsnummer voor revalidatie, en daarna de tegemoetkoming (1/1/2020):

 1. Postoperatieve borstprothese (642213): 29,97 euro
 2. Definitieve prothese (zes weken na de postoperatieve prothese is een prothese mogelijk. Een jaar later dan een definitieve borstprothese worden aangekocht. Om de twee jaar heeft men recht op een nieuwe):
  - niet-klevende volledige prothese (642272): 229,18 euro
  - zelfklevende volledige prothese (642316): 229,18 euro
  - gedeeltelijke niet-klevende prothese (642353): 225,66 euro
  - gedeeltelijke zelfklevende prothese (642375): 221,66 euro
 3. Toebehoren voor borstprothesen
  ​- huidreinigingsmiddel en reinigingsmiddel voor de prothese, 1 set/3 maanden voor volledige of 1 set/6 maanden voor gedeeltelijke prothese (642390): 19,39 euro
  - kleefstrips voor volledige prothese, 1 set/3 maanden - 8 stuks (642412): 38,79 euro

Op de RIZIV-website staat een lijst van alle producten voor uitwendige borstprothesen waarvoor er een tegemoetkoming is.

Borstreconstructie met een implantaat (inwendige prothese)

Inwendige borstprothesen (nieuwe of een vervanging) worden enkel vergoed na akkoord van de adviserend arts. De chirurg bezorgt hiertoe aan de adviserend arts een voorschrift waarin de aard van de aandoening en de heelkundige ingrepen zijn vermeld. Op de RIZIV-website staat meer uitleg over welke systemen van terugbetaling er bestaan voor implantaten. Vraag na bij uw arts wat u precies zelf zult moeten betalen.

Borstreconstructie met eigen weefsel

Wat kost een borstreconstructie?

Sinds juli 2016 is er in ons land een betere terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel na borstkanker of na een preventieve amputatie bij genetisch bepaalde borstkanker.

De ingreep zelf voor de borstreconstructie werd al terugbetaald (lees hieronder 'Wat betaalt de verplichte ziekteverzekering terug?'), maar tot voor kort betaalden patiënten bovenop de honorariumsupplementen nog een zogenaamd ‘esthetisch supplement’ van 2500 à 3500 euro voor één borst. Chirurgen in ziekenhuizen die een overeenkomst hebben met het RIZIV, mogen die esthetische supplementen niet meer aanrekenen. Aangezien alle ziekenhuizen in Vlaanderen waar borstreconstructies gebeuren, ondertussen die overeenkomst getekend hebben, kunnen alle vrouwen op dit moment een betere terugbetaling krijgen. Hierdoor wordt de ingreep in principe betaalbaar voor iedereen - ook voor vrouwen die geen hospitalisatieverzekering hebben.

Enkel wie voor een opname in een  eenpersoonskamer kiest, zal nog een honorariumsupplement betalen. Dat supplement kan maximum 2940,44 euro voor één borst bedragen, en maximum 4545,06 euro voor een reconstructie van beide borsten (tarieven 2016).

Voor wie?

Een borstreconstructie met eigen weefsel wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. Artsen zullen bovendien geen supplementen mogen aanrekenen onder deze voorwaarden:

 • Voor wie borstkanker gehad heeft of
 • Voor wie voor een preventieve amputatie en reconstructie kiest bij een genetisch sterk verhoogd risico (van 60 tot 80%) op borstkanker
 • Voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer. In een eenpersoonskamer blijven de klassieke ereloonsupplementen mogelijk die voor om het even welke ingreep aangerekend worden op eenpersoonskamers. Dat kan erg oplopen: bij een borstreconstructie met eigen weefsel maximum 2940,44 euro voor één borst, en maximum 4545,06 euro voor beide borsten (tarieven 2016). 
 • Alleen voor ziekenhuizen die de overeenkomst met het RIZIV hierover hebben afgesloten (raadpleeg het Excel-bestand). In de ziekenhuizen die dit niet doen, blijft het risico op hoge supplementen bestaan. 

Wat betaalt de verplichte ziekteverzekering terug?

 1. de microchirurgische transplantatie van weefsel. Dat kan volgens verschillende technieken waarbij weefsel uit de buik (de zogenaamde DIEP-flapreconstructie), de bil of de rug wordt getransplanteerd. Lees hier meer over de technieken voor borstreconstructie met eigen weefsel
 2. de remodellage met inbegrip van de tepelreconstructie en een eventuele aanvullende remodellage
 3. de tatoeage van tepel en tepelhof als die gebeurt door de plastisch chirurg in het ziekenhuis (of onder zijn supervisie). Wie voor een tepeltatoeage doorverwezen wordt naar een schoonheidsinstituut, moet dat volledig zelf betalen (ongeveer 450 euro voor één borst)

Lees meer over de terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel op de website van het RIZIV.

Goed om te weten:
Behalve de verplichte ziekteverzekering verlenen ook sommige aanvullende verzekeringen, sommige hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen, en bepaalde private hospitalisatieverzekeringen een tussenkomst. De klassieke ereloonsupplementen die op eenpersoonskamers voor alle ingrepen worden aangerekend, worden doorgaans ook terugbetaald door de hospitalisatieverzekering.

Elastische armkousen en handschoenen

De elastische armkous en handschoen kunnen enkel worden voorgeschreven door een arts-specialist. Dienen ze op maat gemaakt te worden, dan is bovendien de goedkeuring noodzakelijk van een adviserend arts.

 • armkous, 2 stuks per jaar (RIZIV-nummer 642434): 96,32 euro
 • handschoen, 4 stuks per jaar (642456): 33,21 euro
 • armkous, op maat gemaakt, 2 x per jaar (642471): 189,32 euro
 • handschoen, op maat gemaakt, 4 x per jaar (642493): 71,41 euro

Het RIZIV heeft een lijst van alle armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie waarvoor er een tegemoetkoming is.

Kinesitherapie

Wat betaalt een patiënt bij de kinesist? En hoeveel beurten kine krijgt u terugbetaald en tegen welk tarief?
Algemeen wordt er een onderscheid gemaakt op basis van uw aandoening:

 • Veel voorkomende aandoeningen (lage rugpijn, verrekking, nekpijn ...):
  u hebt per kalenderjaar recht op 18 beurten kine van minimum 30 minuten.
 • Acute aandoeningen (bijv. zware heelkundige ingreep):
  u hebt recht op 60 beurten kine in de 12 maanden na de eerste behandeling bij de kinesist
 • Chronische aandoeningen:
  u hebt recht op 60 beurten kine per kalenderjaar
 • Zware aandoeningen (bijv. lymfedrainage van de armen):
  u hebt recht op een onbeperkt aantal beurten kine, voor drie jaar (verlenging mogelijk via de adviserend arts)

Een voorbeeld van kine voor een zware aandoening: individuele kinesitherapiezitting die voornamelijk bestaat uit manuele lymfedrainage, met een minimumduur van 60 minuten: honorarium 38,65 euro, terugbetaling 35,74 euro (VT) en 31,08  (gewoon tarief). Lymfoedeem kan thuis ook behandeld worden met een compressor of pomp met bijbehorende armmouw of gaine. Voor deze gespecialiseerde toestellen krijgt men geen tussenkomst van het ziekenfonds.

Het RIZIV heeft lijsten met alle details van de honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten. Vraag uw ziekenfonds om toelichting.

Hormonale behandeling

Een hormonale behandeling na borstkanker (ook hormoontherapie of anti-hormoontherapie genoemd) wordt terugbetaald. Lees hierover ook Kan ik tamoxifen (Nolvadex) langer dan vijf jaar terugbetaald krijgen?