Een overzicht van de tussenkomsten van het ziekenfonds bij stoma. Bekijk ook het volledige overzicht van sociale voorzieningen voor kankerpatiënten.

Een stoma is een opening in de buik waaraan een zakje bevestigd kan worden om urine of uitwerpselen op te vangen. Zo'n stoma kan tijdelijk of blijvend zijn. Een ‘ileostoma' is een stoma van de dunne darm, een ‘colostoma' van de dikke darm, een urostoma is een opvangsysteem voor urine.

Er zijn verschillende opvangs- en verzorgingssystemen. Tijdens de hospitalisatie zoeken de dokter en de (stoma-)verpleegkundige samen met de patiënt welk opvangsysteem het beste past. De arts bevestigt in een medisch voorschrift dat de patiënt stomamateriaal nodig heeft. Een bandagist (dat is iemand die aangepaste hulpmiddelen ontwerpt en aflevert, zoals stomahulpmiddelen, incontinentieproducten, borstprothesen, steunzolen, enz.) overlegt samen met de patiënt welk materiaal voor hem aangewezen is. Voor de eerste aankoop volstaat een medisch voorschrift van de behandelend arts.

Procedure

  • Een erkend bandagist, een thuiszorgwinkel of een apotheker die erkend is als bandagist levert het nodige materiaal voor drie maanden.
  • De betaling gebeurt meestal via het systeem van derde betaler: de patiënt betaalt alleen het remgeld.
  • Bij de volgende aankoop is er in principe geen nieuw doktersvoorschrift meer nodig.

Meer informatie over de (recentste) prijzen en de verschillende systemen vindt u bij het ziekenfonds of bij een van de lotgenotengroepen voor stomadragers.

Andere tussenkomsten bij stoma

U kunt bij uw gemeente navragen of de gemeente voor stomadragers bijvoorbeeld gratis vuilniszakken voorziet, of een vermindering van milieutaks of een tegemoetkoming in de afvalkosten voor wie incontinent is of een stoma heeft. Lees hier meer over andere mogelijke gemeentelijke tegemoetkomingen.