Rechten van de patiënt

Sinds 2002 heeft België een wet die de rechten van de patiënt duidelijk omschrijft. Deze wet wil ook de basis zijn voor een goede relatie tussen de patiënt en zijn zorgverleners. Kom op tegen Kanker gaat nog verder: de organisatie stelde ook een Charter van de psychosociale rechten van de kankerpatiënt op. Lees er hier meer over.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

Sinds 2002 heeft België een wet die de rechten van de patiënt duidelijk omschrijft. Deze wet wil ook de basis zijn voor een goede relatie tussen de patiënt en zijn zorgverleners. 

Wat staat er in de wet?

Elke patiënt

  • heeft recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg,
  • heeft het recht om zelf een zorgverstrekker te kiezen, en op een tweede advies,
  • heeft recht op informatie over zijn gezondheidstoestand,
  • moet vooraf zijn toestemming geven voor een behandeling,
  • heeft recht op een patiëntendossier en mag dat ook inkijken,
  • heeft recht op respect voor zijn privacy,
  • heeft het recht een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst,
  • heeft recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon,
  • heeft recht op vertegenwoordiging (als hij zelf zijn rechten niet (meer) kan doen gelden),
  • heeft recht op pijnbehandeling.

Meer informatie

Charter van de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt

Kom op tegen Kanker gaat nog verder: de organisatie gaat ervan uit dat alle kankerpatiënten, naast medische hulp, ook recht op goede psychosociale begeleiding. Zo heeft iedereen recht op informatie, op een tweede mening, op palliatieve zorg, op psychologische begeleiding, op werk en verzekeringen, op een betaalbare en toegankelijke behandeling en zorg … Dat lijkt evident, maar veel kankerpatiënten krijgen lang niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Daarom stelde Kom op tegen Kanker in 2001 het Charter van de psychosociale rechten van de kankerpatiënt op (pdf).

De organisatie werkt op verschillende manieren aan de realisatie van dit charter. Want opkomen voor de psychosociale rechten van de patiënt, is de missie van Kom op tegen Kanker. Lees meer over hoe Kom op tegen Kanker werkt aan de realisatie van het Charter van de psychosociale rechten van de patiënt.