Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij multipel myeloom

De behandelend arts kan een patiënt vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

Voor patiënten betekent de deelname aan een studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid. In klinische studies testen artsen of een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling veilig is en betere resultaten oplevert dan de bestaande standaardbehandeling. Een patiënt doet echter alleen maar mee als hij/zij daar uitdrukkelijk en schriftelijk informatie over heeft gekregen en daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Er zijn verschillende nieuwe behandelingen voor myeloom in verschillende onderzoeksfases. Zo zijn er proteasoomremmers van de tweede generatie (carfilzomib (merknaam Kyprolis) en ixazomib (merknaam Ninlaro)) en monoklonale antistoffen (daratumumab (merknaam Darzalex) en elotuzomab (merknaam Empliciti)). Monoklonale antilichamen worden aangemaakt in een laboratorium en herkennen substanties op kankercellen. De monoklonale antilichamen binden zich aan de substanties en doden de cellen, blokkeren hun groei of zorgen ervoor dat ze zich niet kunnen verspreiden.

Sommige van deze geneesmiddelen zijn ondertussen beschikbaar voor bepaalde groepen patiënten (onder andere voor patiënten bij wie de huidige standaardbehandelingen hebben gefaald, of bij wie deze behandelingen te veel nevenwerkingen hebben veroorzaakt).