Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij multipel myeloom

De behandelend arts kan een patiënt vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

De behandelend arts kan een patiënt vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd). Voor patiënten betekent de deelname aan een studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid of een kans om toegang te krijgen tot nieuwere geneesmiddelen. In klinische studies testen artsen of een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling veilig is en betere resultaten oplevert dan de bestaande standaardbehandeling. Een patiënt doet echter alleen maar mee als hij daar schriftelijk informatie over heeft gekregen en daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft.

Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van CAR-T-therapie bij multipel myeloom. CAR-T-therapie is een nieuwe generatie immunotherapie waarbij de eigen witte bloedcellen genetisch worden aangepast. De afweercellen kunnen dankzij deze bewerking iets wat ze daarvoor niet konden: de kankercellen herkennen, en soms ook vernietigen.

Als u meer wilt weten over klinische studies, vraag dan aan uw behandelend arts of er in uw ziekenhuis studies lopen waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. Meer algemene informatie over klinische studies.