Wat betekenen de termen mammografie, een screeningsmammografie en een diagnostische mammografie? En worden er te veel mammografieën uitgevoerd?

Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. Op de foto's zien radiologen (een arts gespecialiseerd in het maken en interpreteren van beelden van de binnenkant van het lichaam) of er afwijkingen in de borsten zijn die nog niet voelbaar zijn. De beelden worden gemaakt met röntgenstralen.

Screeningsmammografie

Een screeningsmammografie is een mammografie die genomen wordt in het kader van een bevolkingsonderzoek of borstkankerscreening. Zo'n bevolkingsonderzoek is een geneeskundig onderzoek van alle leden van een bepaalde bevolkingsgroep, in ons land bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Een screeningsmammografie is van hoge kwaliteit want:

  • ze wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleid personeel met streng gecontroleerde, moderne apparatuur.
  • ze moet genomen worden in een mammografische eenheid die door de Vlaamse overheid erkend is en gecontroleerd wordt.
  • ze wordt door minstens twee radiologen beoordeeld. Eerst door de radioloog bij wie de foto's genomen zijn, erna gaan de foto's naar het Centrum voor Kankeropsporing waar een tweede en eventueel een derde radioloog uw foto's beoordeelt. De radiologen doen dat onafhankelijk van elkaar. Deze werkwijze geeft meer zekerheid. Als u al eerder hebt meegedaan met het onderzoek, vergelijken ze de nieuwe röntgenfoto's met die van de vorige keer, zo kan men makkelijker verschillen opsporen.

Diagnostische mammografie

Een diagnostische mammografie is een mammografie die buiten het bevolkingsonderzoek naar borstkanker gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld een mammografie zijn bij vrouwen onder de 49 of boven de 69 jaar, of een mammografie in een radiologische dienst die niet deelneemt aan het officiële en gecontroleerde bevolkingsonderzoek.
Een diagnostische mammografie wordt vaak genomen bij een fysieke klacht van een vrouw of als een screeningsmammografie geen honderd procent uitsluitsel geeft.

Te veel mammografieën

Sommige artsen raden vrouwen aan om elk jaar en/of ook buiten de screeningsleeftijd van 50 tot 69 jaar hun borsten te laten onderzoeken. Soms zijn daar gegronde redenen voor: als de vrouw klachten heeft (knobbeltje, kuiltje in borst, tepel die intrekt, uitslag rond tepel, ontsteking of vochtverlies) of een verhoogd risico op borstkanker, maar vaak niet.

Er worden in ons land te veel diagnostische mammografieën uitgevoerd (met noemt dat overconsumptie), wat om gezondheidsredenen (extra straling) en financiële reden (extra kosten voor de gezondheidszorg) niet aanvaardbaar is.
Vermoedt u dat er bij u ook sprake is van overconsumptie, aarzel dan niet om dit onderwerp met uw arts te bespreken.