Tielts vormings- en documentatiecentrum tegen kanker

Het Tielts vormings- en documentatiecentrum (TVDK) is er om in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen.

Door de confrontatie met kanker krijgen mensen vaak het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Vrienden en familieleden begrijpen het niet altijd en blijven vaak ook weg. Er is veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Contact met iemand die hetzelfde meemaakt, kan dan heel waardevol zijn. 

Wat doen we?

  • Via activiteiten ondersteuning bieden en het isolement doorbreken. Tijdens een activiteit komen lotgenoten op een ongedwongen manier met mekaar in contact, vinden ze (h)erkenning, voelen ze zich geruggensteund en minder alleen. Patiënten ontmoeten er lotgenoten en kunnen er wederzijdse ervaringen uitwisselen.
  • Jaarlijks een drietal informatieve infoavonden voor patiënten, familie, verpleegkundigen, artsen en andere geïnteresseerden.
  • Enkele ontspanningsactiviteiten voor patiënten. Het hoogtepunt is de jaarlijkse daguitstap.
  • Boeken die ter beschikking staat voor patiënten, hun familie en zorgverleners.

Patiënten zoeken in lotgenoten vooral een voorbeeld om zich aan op te trekken, om te zien hoe anderen de draad weer opnemen. De sociale contacten creëren een wij-gevoel, het gevoel er weer bij te horen. Anderen ontdekken er nieuwe vrienden om gezellige momenten mee te beleven. Lotgenoten worden bondgenoten.

Contactgegevens

Tielts vormings- en documentatiecentrum tegen kanker

Oude Eeckhoutstraat 2, 8850 Ardooie Bekijk in Google maps

Community

Bent u benieuwd naar het verhaal van anderen? Wilt u zelf uw ervaringen delen? Vind in de online community van Kanker.nl iemand die hetzelfde doormaakt als u.