StomaVlaanderen

StomaVlaanderen  is het samenwerkingsplatform van Vlaamse stoma-lotgenotengroepen. Wij organiseren verenigingoverschrijdende patiëntenactiviteiten in en behartigen de belangen van mensen met een stoma en hun partner.

Op initiatief en met de steun van Kom op tegen kanker werd in 2009 StomaVlaanderen opgericht, een samenwerking van Vlaamse stoma-lotgenotenverenigingen.

Niettegenstaande iedere vereniging afzonderlijk zijn eigenheid bewaart en ze elk op hun manier lotgenoten onderling in contact brengen, biedt deze samenwerking toch heel wat meerwaarde voor stomadragers en hun partner. Samen kunnen we meer, bereiken we een groter aantal stomadragers en is het eenvoudiger om interessante en doelgerichte evenementen te organiseren. Zo wordt er bijvoorbeeld om de twee jaar een Vlaamse infodag georganiseerd met gerenommeerde sprekers, infomomenten en standen van diverse fabrikanten van stomamateriaal.
Na de succesvolle editie van 2016 in Leuven, trokken we in 2018 naar Hasselt. We boden de mensen met een stoma, hun partner, familieleden en alle geïnteresseerden weer een boeiende, leerrijke
en aangename studiedag aan. 

Enkele andere realisaties van StomaVlaanderen zijn bijv. de in 2014 gelanceerde toiletpas die toegang tot toiletten verschaft in heel wat handelszaken verspreid over het Vlaamse landschap en de in 2016 uitgegeven reiswijzer die heel wat stoma-materialen en -termen, in vijf verschillende talen benoemt.

In 2018 maakten we een brochure over stoma en intimiteit, een zeer gevoelig thema voor stomadragers.

StomaVlaanderen
Samen staan we sterk!

Contactgegevens

StomaVlaanderen

Community

Bent u benieuwd naar het verhaal van anderen? Wilt u zelf uw ervaringen delen? Vind in de online community van Kanker.nl iemand die hetzelfde doormaakt als u.